Verkeerscijfers 2022

Aantal vluchten door de jaren heen

Aantal vluchten Area Control Centre en Schiphol Tower/Approach van 2013 tot en met 2022

Het verkeersaanbod toonde in 2022 een significant herstel ten opzichte van 2021. In het eerste kwartaal van 2022 was er echter nog sprake van lagere verkeersaantallen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Daarnaast werden in het zomerseizoen de verkeersaantallen beperkt door personeelstekorten op Schiphol en bij de vliegtuigafhandelaren. Het aantal vliegbewegingen is in 2022 ten opzichte van 2021 met 48,5 procent toegenomen voor Schiphol Tower/Approach en met 52,4 procent voor het Area Control Centre. Deze hoge groeipercentages werden sterk beïnvloed door de zeer lage verkeersaantallen in met name de eerste helft van 2021 als gevolg van de COVID-19-pandemie. Ten opzichte van het laatste pre-COVID-19-jaar 2019 is echter nog steeds sprake van lagere verkeersvolumes: de verkeersaantallen in 2022 komen uit op iets meer dan 80 procent van de pre-COVID-19-verkeersaantallen van 2019.