Medewerkers

Het succes van LVNL is mede afhankelijk van de inzet en deskundigheid van haar medewerkers. In 2022 ervaart ook LVNL de spanning op de arbeidsmarkt die effect heeft op de in- en uitstroom binnen onze organisatie. Wij besteden gericht aandacht aan behoud van medewerkers. Dit doen we door ontwikkel- en doorstroommogelijkheden aan te bieden binnen een uitdagende en innovatieve werkomgeving, waar een goede balans kan worden gevonden tussen werk en persoonlijk leven. Daarnaast positioneren wij ons duidelijker als werkgever op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van nieuw talent.​ We willen daarbij een afspiegeling zijn van de maatschappij en richten ons op mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen.

Bezetting en formatie

Datum

Formatie

Bezetting

Actieven

Overige medewerkers, in fte

FLNA/IKV

In opleiding

Overig

31-dec-21

1.066

1.056

68

81*

2

31-dec-22

1.140

1.050

69

74

0

Bezetting en formatie 2021-2022, 1 full time equivalent (fte) staat voor 38 uur.

*) Het hier vermelde aantal fte in opleiding verschilt van het aantal personen in opleiding vermeld in het hoofdstuk Voldoende verkeersleiders. Dit komt onder andere door: de weergave in fte in plaats van aantallen mensen, medewerkers kunnen in de opleiding al zijn afgetest, terwijl zij op de peildatum nog wel in dienst zijn en medewerkers kunnen zijn ondergebracht bij een andere afdeling in afwachting van de (her)start van de opleiding.

Een sterk werkgeversmerk is – met name in deze krappe arbeidsmarkt – belangrijk. Hiervoor is het van belang om met het werkgeversmerk (employer brand) LVNL goed op de kaart te zetten. Recent is daarom een nieuwe arbeidsmarktcampagne gestart ‘De kracht achter luchtvaart’ die LVNL als werkgever duidelijker positioneert voor zowel operationeel als niet-operationeel personeel. Met specifieke aandacht voor de functies waarin de krapte het meest voelbaar is: verkeersleiders, technisch en ICT-personeel.