2022 in vogelvlucht

Minister Harbers op bezoek bij LVNL op Schiphol Oost

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers brengt een werkbezoek aan de luchtvaartsector. Hij krijgt een rondleiding in ons hoofdgebouw op Schiphol Oost. Na een kennismaking met het bestuur en de Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde (VNLG), krijgt de minister een toelichting van Director Operations José Daenen in de operationele zaal. Ook bezoekt hij ons Polaris-gebouw waar hij meer hoort over de ontwikkeling van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS.

LVNL gecertificeerd voor Flight Procedure Design

Het onderdeel Flight Procedure Design (FPD) binnen de afdeling Aeronautical Design & Information Services is gecertificeerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft het FPD-certificaat na een succesvolle audit af. Hiermee voldoen we aan de eisen die vanaf 27 januari 2022 zijn gesteld in de EASA-regelgeving EU 2017-373.

Mijlpaal voor RECAT-TBS: technische ingebruikname Intelligent Approach tool

We nemen de Intelligent Approach tool in de operationele omgeving technisch in gebruik. RECAT-EU (recategorisation) is een nieuwe, fijnmazigere indeling van vliegtuigen in zes in plaats van vier wake turbulence categorieën. Met Time Based Separation (TBS) separeren we opeenvolgende vliegtuigen in tijd in plaats van afstand op basis van de wake turbulence categorieën. De Intelligent Approach tool stelt ons in staat RECAT-TBS in de operatie te gebruiken. In de aanloop naar de operationele ingebruikname begin 2023 wordt de werking van deze tool verder gemonitord. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons topproject RECAT-TBS.

LVNL sluit zich aan bij Anti Skid Groep voor hulp bij problematisch middelengebruik

LVNL sluit zich aan bij de stichting Anti Skid Groep (ASG). Deze stichting helpt al het vliegend personeel bij het signaleren en oplossen van problematisch gebruik van medicijnen, alcohol en/of drugs. Nu kan ook het operationele luchtverkeersleidingspersoneel een beroep doen op de Anti Skid Groep. De ASG is er voor en door collega’s. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid staan voorop. LVNL ziet het platform als een extra mogelijkheid voor haar medewerkers om steun te krijgen als zij te maken krijgen met problematisch middelengebruik waardoor hun werk wordt belemmerd.

Groundproces Schiphol

De verstoringen op de luchthaven Schiphol als gevolg van de personeelstekorten bij security en grondafhandelaars zorgden, met name door de toename van het vliegverkeer in de aanloop naar het zomerseizoen, voor een zeer verstoorde situatie op de luchthaven. Het heeft de verkeersleiding op Schiphol veel inspanningen gekost om onder deze lastige omstandigheden het vliegverkeer in goede banen te leiden.

Leidinggevenden volgen tweede Leadership Purpose Program

De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan, vragen dat wij door een continu proces van grote en kleinere ontwikkelingen en veranderingen gaan om waarde te blijven toevoegen voor de samenleving, klanten en partners. Daarbij blijven we investeren in onze operatie en medewerkers. Dat begint bij het verder ontwikkelen van het leiderschap dat hoort bij deze uitdagingen. Daarom starten we een tweede Leadership Purpose Program (LPP2) voor alle leidinggevenden van LVNL. Zij kunnen zichzelf ontwikkelen om hun team, collega-leidinggevenden en LVNL verder te helpen met tools als intervisie, coaching, inspiratie, theorie en training.

Proef afhandelen verkeer Polderbaan op Toren-Centrum

In de periode van 27 maart tot en met 29 oktober is een proef geweest waarbij op twee momenten in de avond het vliegverkeer op de Polderbaan is afgehandeld vanaf onze toren op Schiphol-Centrum in plaats vanaf Toren-West. Dit was het directe gevolg van de krapte bij de inroostering van de luchtverkeersleiders als gevolg van de COVID-19-pandemie. Van 13 februari tot 26 maart kon door die krapte op dezelfde twee momenten geen verkeer worden afgehandeld op de geluidspreferente Polderbaan. Doel van de proef die op 27 maart startte was om het verkeer af te handelen met behulp van onder andere camerabeelden die zicht geven op de Polderbaan. Uit de evaluatie van de proef eind 2022 bleek dat dit om verschillende redenen geen duurzame oplossing biedt. LVNL is daarop een onderzoek gestart of er werkbare oplossingen zijn of ontwikkeld kunnen worden voor afhandeling van het vliegverkeer op de Polderbaan vanaf Toren-Centrum op momenten dat het verkeer dit toelaat.

Programma duurzaamheid presenteert programmaplan

Op Earth Day, een jaarlijkse dag in het teken van milieubescherming, presenteert het programma duurzaamheid van LVNL het programmaplan voor de komende jaren. Hierin is een strategische koers uitgestippeld om onze duurzame doelen in 2030 te bereiken. Het programmaplan focust zich onder andere op het opzetten van de organisatie en het leggen van een stevige basis voor verduurzaming: inkoop verduurzamen, inspireren en activeren, kennisdeling en expertiseondersteuning, ketensamenwerking, meten en monitoren. Daarnaast starten we verschillende projecten om de impact van LVNL op het milieu te verlagen.

Michiel van Dorst nieuwe voorzitter van CANSO Europa

Michiel van Dorst is de nieuwe voorzitter van het Europese CEO Comité van de Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO). Hij is benoemd voor een periode van twee jaar. CANSO behartigt de mondiale belangen van luchtverkeersleidingsorganisaties. In zijn nieuwe rol geeft Michiel leiding aan de ambities van CANSO in Europa op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart, toetreding van nieuwe luchtruimgebruikers, modernisering en verdere digitalisering van luchtverkeersleiding. In de afgelopen twee jaar was hij vicevoorzitter van dit Europese CEO Comité.

Kabinetsbesluit toekomst Schiphol

Het kabinet neemt een besluit over het verminderen van het aantal vluchten op de luchthaven Schiphol en? te stoppen met anticiperend handhaven. Vanaf een nog nader definitief vast te stellen moment mogen er 440 duizend vluchten jaarlijks starten en landen, nu zijn dat nog 500 duizend vluchten. Het besluit tot krimpen heeft een grote impact op de luchtvaartsector. In een uitvoeringstoets beschrijven we wat de impact is op onze organisatie. Voorop staat dat onze kerntaak niet verandert: een veilige, stabiele operatie garanderen. De extra werkzaamheden die gepaard gaan met dit besluit hebben grote impact op de toch al kritische resources van luchtverkeersleiders en leiden tot verdere vertragingen in het projectportfolio.

LVNL en TU Delft versnellen innovatie in luchtverkeersleiding met Innovation Labs

LVNL en TU Delft openen Innovation Labs (iLabs). Bij iLabs onderzoeken en ontwikkelen studenten innovatieve toepassingen voor luchtverkeersleidingssystemen en -procedures. Deze toepassingen worden gedemonstreerd aan luchtverkeersleiders, die hierop feedback kunnen geven. We slaan hiermee een brug tussen wetenschap en praktijk. In november maken luchtverkeersleiders van Schiphol Tower Approach en Area Control Centre tijdens ontwerpsessies in het kader van het programma Luchtruimherziening voor het eerst gebruik van iLabs. Zij toetsten concept-vliegprocedures in een nieuwe simulatieomgeving.

Innovatieve satellietnavigatie voor Maastricht Aachen Airport

We introduceren innovatieve satellietnavigatie op Maastricht Aachen Airport (MAA). Hiermee navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten naar de landingsbaan. Vliegtuigen die in zuidwestelijke richting landen op de luchthaven, kunnen hiervan gebruikmaken. We kunnen daardoor efficiëntere vliegroutes ontwikkelen. Alle vijf luchthavens waar LVNL luchtverkeersleiding geeft, zijn nu met deze nieuwe techniek uitgerust.

LVNL vermindert geluidshinder in de nacht voor bewoners in Noord-Holland

We nemen een nieuwe route in gebruik, waarbij vliegtuigen die in de nacht landen op de Polderbaan zoveel mogelijk om de woonkernen van Uitgeest heen vliegen. Hierdoor vermindert geluidshinder van vliegverkeer in de nacht voor bewoners in Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk. Met deze nieuwe route realiseren we de zevende maatregel uit het minderhinderprogramma van LVNL en Schiphol.

Succesvolle fabriekstest nieuwe software iCAS bij leverancier Indra

Leverancier Indra ontwikkelt de software voor ons nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS in Spanje. Aan de hand van verschillende testen controleert LVNL of de software aan de gestelde eisen voldoet. Een delegatie van LVNL reist af naar Spanje om de eerste fase van de Factory Acceptance Test (FAT), een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van software, bij te wonen. Alle acceptatiecriteria worden gehaald en daarmee bereiken we een mooie mijlpaal. Op basis van de test installeren we deze softwareversie nu ook bij LVNL, zodat onze technische en operationele experts de nieuwe functionaliteiten kunnen uitproberen. Ondanks deze succesvolle test moeten we de ingebruikname van iCAS, die gepland was in maart 2024, verschuiven. Verderop in het verslag wordt nog ruim aandacht besteed aan verschillende aspecten van iCAS.

LVNL begeleidt vliegverkeer boven parcours Vuelta en Dutch Grand Prix

Tijdens de drie etappes van de Vuelta die in Nederland worden verreden, begeleidt LVNL het vliegverkeer in het luchtruim boven het parcours. Ook tijdens het Dutch Grand Prix weekend begeleiden we het vliegverkeer in de omgeving van het racecircuit in Zandvoort met speciaal voor dit evenement ontwikkelde vliegroutes. Zo kunnen vliegtuigen en helikopers die beeldopnamen maken en passagiers vervoeren, gebruikmaken van het luchtruim met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en voor het reguliere vliegverkeer van en naar Schiphol. 

Start samenwerking LVNL en Deense GATE Aviation Training

De Training Organisation van LVNL start een pilot met de Deense opleidingsorganisatie GATE Aviation Training. De Denen verzorgen vanaf november delen van de Initial Training voor in ieder geval de komende twee klassen van LVNL. Met GATE Aviation Training hebben we een innovatieve partij gekozen die het vak van luchtverkeersleider echt begrijpt. Na evaluatie wordt bekeken of LVNL deze activiteiten structureel wil onderbrengen bij een externe partij.

Onderzoek naar medewerkerstevredenheid

We voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Ruim achthonderd medewerkers vullen het onderzoek in. Zij geven heldere feedback over wat goed gaat en wat we samen beter moeten doen. Leidinggevenden voeren gesprekken over de resultaten binnen hun eigen teams. Elke afdeling bepaalt met elkaar welke acties er nodig zijn en waarmee ze aan de slag willen gaan. Veel LVNL’ers geven aan tevreden te zijn over het werk en de collega’s. Het Bestuur en Managementteam (BMT) krijgt de opdracht mee om meer tijd en effort te steken in de verbinding met de volledige organisatie.

LVNL klaar voor volgende stap in herziening Nederlandse luchtruim

Het kabinet keurt de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening goed. LVNL is een van de vijf deelnemers in het programma Luchtruimherziening dat tot doel heeft het Nederlandse luchtruim toekomstbestendig in te richten. Minder geluidshinder op de grond, minder uitstoot van schadelijke stoffen en kortere en duurzamere vliegroutes waarbij minder brandstof wordt verbruikt. Met het nemen van deze Voorkeursbeslissing is de nieuwe indeling van het luchtruim nu globaal vastgelegd.

Minder vertraging vluchten tijdens mist door nieuwe procedure van LVNL

Met de ingebruikname van een nieuwe procedure kan LVNL bij beperkt of slecht zicht op Schiphol meer vliegtuigen per uur veilig laten vertrekken en landen. De nieuwe procedure maakt in deze situaties op basis van plaatselijke weercondities een onderscheid tussen de capaciteit voor de Polderbaan die op het westelijke deel van Schiphol ligt en de overige start- en landingsbanen op Schiphol-Centrum. 

Workshop Diversity & Inclusion in Air Traffic Management

In samenwerking met EUROCONTROL, EASA en Skyguide organiseert LVNL een tweedaagse workshop over diversiteit en inclusiviteit in Air Traffic Management (ATM). Tijdens de workshop ontvangen we zo’n vijftig specialisten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, luchtvaartexperts, executives en HR-specialisten uit verschillende landen binnen Europa. Zij gaan met elkaar in gesprek om te verbinden en van elkaar te leren over dit thema.

Noodzakelijk baanonderhoud geeft overlast voor omgeving

Regelmatig voert Schiphol onderhoud uit op en rond de banen. Dit is noodzakelijk om alle landings- en taxibanen veilig en in goede conditie te houden. Onderhoud is meestal lang van tevoren bekend, maar kan door onverwachte omstandigheden, zoals het weer, worden uitgesteld. Onder normale omstandigheden worden de geluidspreferente voorkeursbanen, de Polderbaan en Kaagbaan, zoveel mogelijk ingezet voor het vliegverkeer. De vliegroutes van die banen liggen boven gebieden met relatief minder bewoners. Als een baan in onderhoud is, kan die langere tijd niet worden gebruikt. Omdat vliegtuigen dan dus andere, minder geluidspreferente banen moeten gebruiken, kunnen sommige bewoners rond Schiphol meer en andere juist minder hinder ervaren.

Wervingscampagne voor aantrekken van nieuwe technici en luchtverkeersleiders

LVNL zoekt nieuwe medewerkers, vooral in technische beroepen en nieuwe luchtverkeersleiders. We hebben specialisten nodig voor (technische) ondersteuning van de operatie op de grond, maar ook voldoende luchtverkeersleiders voor de afhandeling van vliegverkeer. Met een nieuwe wervingscampagne ‘De kracht achter luchtvaart’ zetten we ons als werkgever zichtbaarder op de kaart.

Secretarissen-generaal bevestigen 1 januari 2024 als wenselijke ingangsdatum voor 1ATM

In het programma 1ATM werken we verder aan de samenvoeging van de militaire en civiele luchtverkeersdienstverlening tot één organisatie binnen LVNL. De secretarissen-generaal van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat kwamen bij elkaar om te praten over 1ATM. Het belangrijkste onderwerp was de voortgang van het programma. Beide secretarissen-generaal spraken de wens uit om de integratie op 1 januari 2024 plaats te laten vinden.