Verduurzamen kantoren

In 2022 startte het programma renovatie en verduurzaming van het LVNL-hoofdgebouw op Schiphol Oost. Dit programma richt zich op onder andere:

  • Het vervangen en verduurzamen van diverse installaties;

  • het reduceren van het energieverbruik;

  • het opwekken van energie op de eigen assets;

  • het renoveren en verduurzamen van het bedrijfsrestaurant;

  • het renoveren van de operationele zaal voor het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS.

Vanuit het programma is een roadmap opgesteld met maatregelen voor de verduurzaming van LVNL-assets tot 2030. Deze routekaart stippelt de weg uit tot Paris-proof gebouwen in 2050.