13. Algemene kosten

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Inhuur personeel

20.750

19.194

Onderhoudskosten

11.970

11.230

Huisvestingskosten

7.872

4.995

Overige personeelskosten

7.009

2.733

Gebruiksrechten

4.496

3.819

Onderzoek, ontwikkelkosten en projectkosten

3.888

4.014

Verzekeringskosten

2.020

1.826

Accountants- en advieskosten

1.969

2.505

Kantoorkosten

1.644

1.434

Reis- en verblijfskosten

864

386

Overige algemene kosten

400

-717

Wagenpark

237

169

Meetkosten VKL apparatuur

220

8

Totaal

63.339

51.596

De algemene kosten stijgen op totaalniveau met 11,7 miljoen euro.

De belangrijkste stijgingen onder de algemene kosten doen zich voor bij de overige personeelskosten (4,3 miljoen euro) in verband met uitbesteding van een deel van de opleiding tot verkeersleider, huisvestingskosten (2,9 miljoen euro) als gevolg van gestegen energieprijzen en inhuur personeel (1,6 miljoen euro) door meer inhuur en gestegen inhuurtarieven. De stijging van de overige algemene kosten wordt veroorzaakt door de mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren (986 duizend euro).

De stijging van de algemene kosten ten opzichte van 2021 is te verklaren omdat de COVID-19-pandemie grotendeels achter de rug is en er dit jaar een fors hogere inflatie was. Inhuurtarieven, energieprijzen en onderhoudsprijzen zijn gestegen en er zijn weer opleidingen gevolgd die tijdens de pandemie niet hebben plaatsgevonden.

Daarentegen daalden de accountants- en advieskosten ten opzichte van 2021 (0,5 miljoen euro). Dit als gevolg van extra advieskosten ten aanzien van de herziene corporate visie en strategie in 2021.

De accountantskosten onder de post accountants- en advieskosten bedraagt in 2022 302 duizend euro (2021: 533 duizend euro) voor de jaarrekeningcontrole en subsidiecontroles.

(bedragen in € 1.000)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Overige dienstverlening PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal 2022

Onderzoek van de jaarrekening

245

-

245

Overige controleopdrachten

47

-

47

Niet controleopdrachten

11

-

11

Totaal

303

-

303