Opbrengsten uit heffingen

Vergelijking met begroting 2022

Het grootste deel van de bedrijfsopbrengsten (90 procent) komt voort uit de heffingen. De omvang van de opbrengsten uit heffingen is licht hoger dan begroot voor 2022, ondanks de in 2022 aanhoudende afhandelingsproblemen op Schiphol. Deze hogere opbrengsten zijn grotendeels gerealiseerd door opbrengsten uit terminalheffingen. Het herstel na de COVID-19-pandemie was sterker dan in de begroting was verwacht en de oorlog in Oekraïne had vooral effect op de en-route opbrengsten.

Vergelijking met 2021

De stijging van de opbrengsten uit heffingen ten opzichte van 2021 wordt verklaard door een toename van het verkeersvolume en een tariefstijging voor zowel het en-route- als het terminaltarief. Het mondiale herstel van het vliegverkeer zette door in 2022 wat zich uitte in de toename van het verkeersvolume. De doorgevoerde tariefstijging is het gevolg van de afspraken in de prestatiesturing. Het aantal service units is in 2022 voor en-route en terminal hoger dan het voorgaande jaar (65,2 procent respectievelijk 39,5 procent).

NSAA-heffingszone

De NSAA-heffingszone laat een stijging zien ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar. De stijging ten opzichte van de begroting komt door het hoger dan begrote aantal afgehandelde vluchten (21,6 procent hoger dan begroot). Ook ten opzichte van het voorgaande jaar is sprake van een stijging (13,0 procent) van het aantal afgehandelde vluchten.

En-route

Terminal

NSAA

Service units 2022

2.585.835

340.503

9.724

Service units 2021

1.565.319

244.020

8.604

Ten opzichte van 2021

65,2%

39,5%

13,0%

Ten opzichte van begroting 2022

-0,3%

8,7%

21,6%

Tarief 2022

54,94

196,26

277,35

Tarief 2021

47,41

186,28

266,36

Overzicht volume en tarief.