Samenwerking in de sector

De samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen in het Integral Safety Management System (ISMS) voor Schiphol is van groot belang voor LVNL. Het doel van ISMS is om (het management van) veiligheid op Schiphol verder te verbeteren door het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen de partijen.

LVNL draagt op diverse niveaus actief bij aan de verbeterprogramma’s die op de ISMS-roadmap staan, zie ook: integralsafetyschiphol.nl. We leveren de voorzitter van het Runway Safety Team en het Ground Movement Safety Team. Ook in 2022 hebben we nauw samengewerkt met de luchtvaartsectorpartijen bij het monitoren van interfacerisico’s van het herstel van het verkeer na de COVID-19-pandemie. Dit zijn risico's die op kunnen treden in het samenwerken van de verschillende luchtvaartsectorpartijen op Schiphol.

In 2022 werd een aantal roadmap-onderdelen geïmplementeerd, waaronder het aanpassen van de intersectie N2/E6, waar op Schiphol een taxibaan een startbaan kruist. Ter plaatse heeft de luchthaven Schiphol een stopbar aangelegd om te voorkomen dat vliegtuigen die onbedoeld rechts afslaan via de Buitenveldertbaan richting het startende verkeer taxiën. Hiermee verminderen we het risico van runway incursions.

Parallel aan de inhoudelijke verbeterprogramma’s blijft ISMS in ontwikkeling om nog effectiever te kunnen zijn in het risicogebaseerd mitigeren van risico’s op Schiphol. Jaarlijks wordt een ontwikkelplan opgesteld waarin onder andere de resultaten van assessments door de Inspectie Leefomgeving en Transport en consultancybureau Baines Simmons worden meegenomen.