30. Rapportage WNT

Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. LVNL valt hierbij onder regime 1, waar het algemene bezoldigingsmaximum van toepassing is. In 2022 is de geldende norm hiervoor 216 duizend euro (2021: 209 duizend euro).

Topfunctionarissen: bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van LVNL en vertegenwoordigt LVNL in en buiten rechte. De bestuursleden zijn voor een periode van vijf jaren benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op voordracht van de raad van toezicht. Nieuwe bestuurders zullen voor een periode van vier benoemd worden. Herbenoeming kan vervolgens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Het bestuur van LVNL volgt de principes van collegiaal bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en de daarbinnen onderkende bedrijfsprocessen. Het bestuur hanteert het Reglement inrichting en bedrijfsvoering LVNL (Bestuursreglement).

Michiel van Dorst had in 2022 een hogere bezoldiging dan de geldende norm van 216 duizend euro. De bezoldiging van Michiel van Dorst is conform een gezamenlijk besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken, met instemming van de ministerraad en bedraagt 236 duizend euro.

De pensioenpremies betreffen het werkgeversdeel van de pensioenkosten. De bezoldiging van de individuele bestuurders wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De bestuursleden hebben een full time dienstverband van 38 uur.

Onderstaande tabel toont de bestuurdersbeloningen in 2022 en 2021. Er is in het verslagjaar geen sprake geweest van onverschuldigde en/of niet terug ontvangen bedragen.

(bedragen in € 1)

Beloning

Pensioenpremies

WNT-bezoldiging 2022

Individueel bezoldigings-maximum

Michiel van Dorst

211.378

24.622

236.000

236.000

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Marlou Banning

191.746

24.254

216.000

216.000

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Totaal

403.125

48.875

452.000

452.000

(bedragen in € 1)

Beloning

Pensioenpremies

WNT-bezoldiging 2021

Individueel bezoldigings-maximum

Michiel van Dorst

204.794

24.206

229.000

229.000

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Marlou Banning

177.168

23.832

201.000

209.000

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Totaal

381.962

48.038

430.000

438.000

Overzicht niet-topfunctionarissen

De rapportagegrens voor de niet-topfunctionarissen bedraagt 216 duizend euro bij een fulltime dienstverband (38 uur). Er is een aantal medewerkers met een parttime dienstverband. De voor hen toepasselijke rapportagegrens is als volgt:

Uren per week

Rapportagegrens in euro

26,60 (70%)

151.200

30,00 (79%)

170.640

30,40 (80%)

172.800

31,65 (83%)

179.280

32,30 (85%)

183.600

34,20 (90%)

194.400

2022

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2022

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2022

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2022

WNT-bezoldiging 2022

Datum uit dienst

1

Director / Unit manager

okt-92

38

346.645

28.230

374.875

-

2

Supervisor / Unit Manager

jul-00

38

314.747

27.324

342.071

-

3

Supervisor / Unit Manager

jan-90

38

301.954

27.310

329.264

-

4

Supervisor

okt-88

38

284.211

35.102

319.313

-

5

Supervisor / Unit Manager

nov-95

38

285.921

27.223

313.144

-

6

Supervisor

okt-92

38

286.204

26.456

312.660

-

7

Supervisor

jan-98

38

283.124

26.338

309.462

-

8

Teammanager

aug-95

38

277.658

26.456

304.114

-

9

Supervisor

sep-99

38

274.557

26.456

301.013

-

10

Supervisor

sep-90

38

272.796

26.456

299.252

-

11

Supervisor

okt-97

38

268.145

26.456

294.601

-

12

Supervisor

jan-99

38

265.255

26.456

291.711

-

13

Teammanager

jan-90

38

263.704

26.456

290.160

-

14

Supervisor

mei-89

38

255.712

33.999

289.712

-

15

Supervisor

apr-88

38

255.228

33.808

289.035

-

16

Supervisor

mei-92

38

261.279

26.417

287.696

-

17

Supervisor

jan-02

38

260.591

26.402

286.992

-

18

Supervisor

nov-89

38

260.754

26.189

286.943

-

19

Supervisor

nov-91

38

259.728

26.417

286.145

-

20

Supervisor

feb-09

38

259.582

26.151

285.733

-

21

Supervisor

aug-97

38

259.360

26.358

285.718

-

22

Teammanager

nov-93

38

257.945

26.358

284.303

-

23

Teammanager

nov-93

38

257.600

26.358

283.958

-

24

Supervisor

okt-97

38

257.518

26.358

283.876

-

25

Supervisor

feb-00

38

256.915

26.417

283.332

-

26

Supervisor

apr-91

38

256.024

26.328

282.352

-

27

Supervisor

mrt-05

38

255.482

26.151

281.633

-

28

Supervisor

nov-96

38

252.343

29.207

281.551

-

29

Supervisor

mei-93

38

251.097

30.117

281.214

-

30

Supervisor

okt-97

38

253.695

26.151

279.846

-

31

Verkeersleider

apr-12

38

257.314

22.458

279.772

-

32

Supervisor

jan-95

38

253.447

26.189

279.636

-

33

Teammanager

jan-02

38

252.883

26.189

279.072

-

34

Supervisor

jan-01

38

251.784

26.092

277.875

-

35

Supervisor

mrt-03

38

250.921

26.080

277.000

-

2021

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2021

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2021

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2021

WNT-bezoldiging 2021

Datum uit dienst

1

Director / Unit manager

okt-92

38

332.070

28.694

360.763

-

2

Supervisor

okt-88

38

283.085

33.918

317.003

-

3

Supervisor / Unit Manager

jan-90

38

288.497

27.693

316.190

-

4

Supervisor

okt-92

38

286.625

27.693

314.318

-

5

Supervisor / Unit Manager

nov-95

38

285.128

27.573

312.700

-

6

Supervisor

sep-99

38

260.862

26.763

287.625

-

7

Teammanager

aug-95

38

260.862

26.763

287.625

-

8

Teammanager

jan-90

38

260.862

26.763

287.625

-

9

Supervisor

jan-99

38

260.862

26.763

287.625

-

10

Supervisor

mei-92

38

259.100

26.696

285.795

-

11

Supervisor

feb-00

38

259.100

26.696

285.795

-

12

Supervisor

mei-89

38

251.097

33.933

285.031

-

13

Supervisor

aug-97

38

257.189

26.634

283.824

-

14

Supervisor

jan-98

38

257.040

26.640

283.681

-

15

Supervisor

apr-88

38

248.907

34.118

283.026

-

16

Supervisor

apr-91

38

256.234

26.603

282.837

-

17

Supervisor / Unit Manager

jul-00

38

255.939

26.778

282.716

-

18

Supervisor

sep-90

38

255.348

26.672

282.019

-

19

Supervisor

nov-97

38

248.018

33.778

281.796

-

20

Supervisor

nov-91

38

254.866

26.123

280.989

-

21

Teammanager

nov-93

38

252.130

26.634

278.765

-

22

Supervisor

jan-95

38

252.220

26.473

278.692

-

23

Supervisor

jan-02

38

250.884

26.375

277.258

-

24

Teammanager

nov-93

38

251.397

25.832

277.229

-

25

Supervisor

feb-09

38

250.512

26.407

276.919

-

26

Supervisor

okt-97

38

250.495

26.403

276.898

-

27

Supervisor

mei-93

38

250.256

26.385

276.641

-

28

Supervisor

mei-97

38

249.968

26.564

276.532

-

29

Supervisor

apr-88

38

249.207

26.550

275.757

-

30

Supervisor

jan-01

38

248.263

26.323

274.587

-

31

Supervisor

jul-98

31,7

206.746

21.671

228.417

-

32

Supervisor

okt-97

38

247.329

26.640

273.969

-

33

Supervisor

nov-89

38

247.324

26.473

273.797

-

34

Supervisor

mrt-05

38

246.865

26.373

273.238

-

35

Supervisor

aug-97

38

246.138

26.361

272.499

-

2022

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2022

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2022

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2022

WNT-bezoldiging 2022

Datum uit dienst

36

Supervisor

apr-91

38

251.002

25.644

276.645

-

37

Supervisor

mei-97

38

249.374

26.353

275.727

-

38

Supervisor

aug-97

38

249.536

26.107

275.643

-

39

Teammanager

mei-02

38

249.519

25.932

275.451

-

40

Supervisor

apr-88

38

245.659

28.284

273.943

-

41

Supervisor

okt-96

38

240.025

33.720

273.745

-

42

Teammanager

okt-94

38

246.090

25.903

271.993

-

43

Supervisor

okt-92

38

237.659

33.576

271.234

-

44

Supervisor

sep-03

38

244.758

25.878

270.637

-

45

Supervisor

apr-87

38

236.267

33.576

269.843

-

46

Supervisor

aug-97

38

239.333

25.269

264.602

-

47

Verkeersleider

nov-89

38

230.156

33.333

263.489

-

48

Supervisor

jan-02

38

237.251

25.644

262.895

-

49

Supervisor

mei-93

38

235.743

25.680

261.423

-

50

Supervisor

mrt-03

38

234.619

25.644

260.263

-

51

Supervisor

okt-92

38

234.619

25.644

260.263

-

52

Supervisor

sep-90

38

233.920

25.644

259.564

-

53

Verkeersleider

jul-12

38

233.282

25.251

258.533

-

54

Teammanager

mei-92

38

232.979

25.526

258.505

-

55

Verkeersleider

feb-00

38

232.222

25.402

257.624

-

56

Verkeersleider

aug-97

38

232.045

25.402

257.447

-

57

Teammanager

sep-02

38

231.448

25.402

256.850

-

58

Supervisor

nov-00

38

230.863

25.680

256.543

-

59

Verkeersleider

okt-88

38

228.529

25.373

253.901

-

60

Verkeersleider

okt-92

38

228.121

25.402

253.523

-

61

Verkeersleider

aug-07

38

228.121

25.402

253.523

-

62

Verkeersleider

nov-91

38

223.479

27.406

250.885

-

63

Supervisor

nov-95

34,2

226.697

23.548

250.245

-

64

Verkeersleider

jan-01

38

223.173

25.201

248.375

-

65

Supervisor

jan-97

38

223.022

25.216

248.239

-

66

Verkeersleider

aug-96

38

214.686

32.831

247.517

-

67

Teammanager

jul-98

38

222.364

24.423

246.786

-

68

Supervisor

sep-05

38

221.577

24.719

246.296

-

69

Verkeersleider

mei-93

38

220.640

24.943

245.583

-

70

Verkeersleider

dec-04

38

220.108

24.974

245.083

-

2021

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2021

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2021

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2021

WNT-bezoldiging 2021

Datum uit dienst

36

Supervisor

nov-95

34,2

220.536

23.280

243.816

-

37

Teammanager

jan-02

38

244.702

26.175

270.878

-

38

Supervisor

okt-96

38

243.201

26.181

269.383

-

39

Supervisor

okt-97

38

243.433

25.918

269.351

-

40

Supervisor

nov-96

38

242.910

26.165

269.075

-

41

Supervisor

apr-87

38

240.785

28.059

268.844

-

42

Supervisor

okt-92

38

241.417

26.124

267.540

-

43

Supervisor

okt-94

38

237.649

26.465

264.114

-

44

Supervisor

nov-89

38

234.102

29.083

263.185

-

45

Supervisor

apr-91

38

236.447

26.733

263.180

-

46

Supervisor

mrt-03

38

235.216

26.061

261.277

-

47

Supervisor

mrt-03

38

233.793

25.824

259.618

-

48

Supervisor

mei-93

38

230.211

25.969

256.180

-

49

Supervisor

okt-92

38

230.568

25.086

255.654

-

50

Supervisor

jan-97

38

229.163

26.281

255.443

-

51

Supervisor

okt-94

30,4

182.720

20.109

202.829

-

52

Verkeersleider

nov-94

35,5

212.640

23.990

236.630

-

53

Supervisor

jan-02

38

227.603

25.610

253.213

-

54

Verkeersleider

nov-89

38

224.994

28.175

253.168

-

55

Verkeersleider

feb-00

38

226.316

25.594

251.910

-

56

Verkeersleider

aug-97

38

226.316

25.594

251.910

-

57

Verkeersleider

aug-07

38

226.210

25.571

251.781

-

58

Verkeersleider

okt-92

38

225.943

25.513

251.456

-

59

Verkeersleider

okt-88

38

225.503

25.594

251.097

-

60

Teammanager

mei-02

38

225.422

24.676

250.098

-

61

Verkeersleider

mei-93

38

224.368

25.594

249.962

-

62

Verkeersleider

nov-91

38

223.516

25.638

249.154

-

63

Teammanager

mei-92

38

222.456

25.553

248.010

-

64

Verkeersleider

aug-97

38

222.128

25.455

247.583

-

65

Teammanager

sep-02

38

221.597

25.546

247.144

-

66

Supervisor

sep-03

38

221.862

25.089

246.951

-

67

Supervisor

nov-00

38

220.069

25.149

245.218

-

68

Verkeersleider

jun-01

38

217.740

24.851

242.591

-

69

Supervisor

sep-90

38

215.771

25.856

241.628

-

70

Supervisor

jan-02

34,2

194.850

22.419

217.269

-

2022

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2022

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2022

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2022

WNT-bezoldiging 2022

Datum uit dienst

71

Verkeersleider

feb-88

38

215.134

25.113

240.247

-

72

Verkeersleider

feb-11

38

213.138

25.021

238.159

-

73

Verkeersleider

aug-07

38

213.092

24.942

238.034

-

74

Verkeersleider

nov-94

35,47

214.101

23.738

237.840

-

75

Supervisor

jul-98

31,65

215.172

21.896

237.068

-

76

Verkeersleider

sep-97

38

210.452

24.974

235.427

-

77

Supervisor

okt-88

38

201.414

33.589

235.004

-

78

Verkeersleider

nov-96

38

208.925

24.961

233.886

-

79

Verkeersleider

jan-90

38

203.733

27.260

230.993

-

80

Teammanager

okt-05

38

205.950

24.659

230.608

-

81

Verkeersleider

jun-01

38

204.534

25.402

229.936

-

82

Verkeersleider

aug-96

38

204.488

25.383

229.871

-

83

Verkeersleider

sep-02

38

204.183

24.735

228.918

-

84

Supervisor

jan-02

34,2

203.843

22.784

226.627

-

85

Verkeersleider

apr-05

38

201.815

24.507

226.322

-

86

Supervisor

okt-05

38

200.946

25.174

226.120

-

87

Verkeersleider

feb-06

38

200.687

24.974

225.661

-

88

Verkeersleider

apr-06

38

199.600

24.719

224.319

-

89

Supervisor

jan-07

38

196.359

24.298

220.658

-

90

Verkeersleider

jan-07

38

194.813

23.829

218.642

-

91

Verkeersleider

mei-13

38

192.990

23.665

216.655

-

92

Verkeersleider

apr-05

38

192.327

24.143

216.470

-

93

Verkeersleider

okt-05

38

192.611

23.501

216.113

-

94

Verkeersleider

sep-03

34,2

192.216

22.491

214.707

-

95

Verkeersleider

nov-93

34,2

189.879

22.303

212.181

-

96

Supervisor

okt-94

30,4

190.713

20.515

211.228

-

97

Verkeersleider

jan-02

34,2

179.426

22.449

201.875

-

98

Verkeersleider

jul-98

33

172.237

21.308

193.545

-

99

Verkeersleider

feb-13

30,4

167.958

20.029

187.987

-

100

Verkeersleider

sep-03

30,4

160.240

19.605

179.845

-

101

Verkeersleider

apr-06

30,4

159.704

19.554

179.259

-

102

Verkeersleider

sep-04

26,6

151.577

17.523

169.101

-

103

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-84

38

314.381

36.265

350.646

-

104

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-86

38

299.546

34.905

334.451

-

105

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-90

38

287.032

35.243

322.276

-

2021

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2021

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2021

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2021

WNT-bezoldiging 2021

Datum uit dienst

71

Verkeersleider

jan-01

38

214.798

25.136

239.934

-

72

Verkeersleider

aug-07

38

211.357

25.071

236.428

-

73

Verkeersleider

aug-96

38

211.038

25.255

236.293

-

74

Verkeersleider

feb-88

38

209.280

25.452

234.732

-

75

Verkeersleider

nov-96

38

209.913

24.810

234.723

-

76

Verkeersleider

sep-97

38

207.998

24.987

232.985

-

77

Supervisor

okt-88

38

198.835

31.533

230.368

-

78

Verkeersleider

jul-12

38

204.868

24.942

229.810

-

79

Verkeersleider

mei-89

38

204.506

25.134

229.640

-

80

Verkeersleider

dec-04

38

204.886

24.570

229.456

-

81

Verkeersleider

feb-13

30,4

162.925

19.515

182.440

-

82

Verkeersleider

okt-95

22,8

120.393

15.430

135.823

-

83

Verkeersleider

jan-90

38

200.745

24.905

225.651

-

84

Verkeersleider

sep-05

38

200.566

24.623

225.189

-

85

Verkeersleider

jul-09

38

200.090

24.623

224.713

-

86

Verkeersleider

sep-03

34,2

179.555

22.329

201.884

-

87

Verkeersleider

aug-96

38

198.402

25.313

223.715

-

88

Verkeersleider

nov-93

34,2

179.194

21.687

200.881

-

89

Teammanager

okt-05

38

198.626

24.560

223.186

-

90

Verkeersleider

apr-06

38

198.126

24.610

222.737

-

91

Verkeersleider

sep-04

26,6

138.143

16.832

154.975

-

92

Verkeersleider

feb-11

38

196.541

24.679

221.220

-

93

Verkeersleider

feb-06

38

195.459

25.653

221.113

-

94

Verkeersleider

apr-05

38

195.110

24.428

219.539

-

95

Teammanager

jul-98

38

194.351

24.480

218.831

-

96

Verkeersleider

sep-02

38

194.025

24.224

218.248

-

97

Verkeersleider

aug-96

26,6

135.495

17.206

152.701

-

98

Verkeersleider

feb-16

32,9

167.720

21.127

188.847

-

99

Verkeersleider

jul-98

33

166.225

21.041

187.266

-

100

Supervisor

okt-05

38

190.349

25.078

215.427

-

101

Verkeersleider

sep-03

30,4

152.502

19.196

171.698

-

102

Verkeersleider

jan-07

38

186.449

24.196

210.645

-

103

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-84

38

276.060

35.850

311.910

-

104

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-86

38

276.427

34.994

311.421

-

105

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-90

38

272.974

35.405

308.379

-

2022

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2022

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2022

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2022

WNT-bezoldiging 2022

Datum uit dienst

106

Verkeersleider FLNA/IKV

aug-84

38

262.277

34.389

296.665

-

107

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-88

38

258.533

33.590

292.123

-

108

Verkeersleider FLNA/IKV

jul-88

38

261.713

26.480

288.194

-

109

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-91

38

250.530

33.612

284.142

-

110

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-85

34,2

241.332

30.871

272.202

-

111

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

237.902

33.612

271.514

-

112

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-89

38

235.123

33.575

268.698

-

113

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

231.527

33.575

265.102

-

114

Verkeersleider FLNA/IKV

apr-88

38

229.791

33.374

263.165

-

115

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-96

38

225.736

34.389

260.125

-

116

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-97

38

224.383

33.481

257.864

-

117

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

223.024

34.389

257.412

-

118

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-89

38

211.885

32.897

244.781

-

119

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-96

34,2

209.801

30.036

239.837

-

120

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-83

38

208.478

27.344

235.822

-

121

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-97

38

201.349

33.629

234.978

-

122

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

202.757

32.196

234.952

-

123

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

201.345

32.907

234.252

-

124

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

196.358

34.389

230.747

-

125

Verkeersleider FLNA/IKV

jun-82

38

192.390

26.496

218.885

-

126

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-89

34,2

188.252

30.231

218.483

-

127

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-89

38

185.546

32.470

218.016

-

128

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-84

38

190.487

26.496

216.982

-

129

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-84

38

190.487

26.496

216.982

-

130

Verkeersleider FLNA/IKV

apr-88

38

190.275

26.480

216.755

-

131

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-86

38

190.266

26.486

216.752

-

132

General manager

jul-99

38

211.919

24.898

236.817

-

133

General manager

okt-00

38

204.673

24.679

229.352

-

2021

(bedragen in €1) Functienaam ultimo 2021

Datum in dienst

Uren p/w ultimo 2021

Beloning + belastbare onkostenver-goedingen

ABP WG-last 2021

WNT-bezoldiging 2021

Datum uit dienst

106

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-77

38

202.775

18.583

221.358

sep-21

107

Verkeersleider FLNA/IKV

jul-88

38

259.350

33.312

292.662

-

108

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-85

34,2

228.186

30.436

258.622

-

109

Verkeersleider FLNA/IKV

aug-84

38

245.825

34.207

280.032

-

110

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

213.208

33.140

246.348

-

111

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-88

38

235.567

33.044

268.611

-

112

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-97

38

233.323

29.570

262.894

-

113

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-96

38

223.424

33.933

257.358

-

114

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

223.670

33.294

256.965

-

115

Verkeersleider FLNA/IKV

apr-88

38

223.275

32.868

256.143

-

116

Verkeersleider FLNA/IKV

apr-88

38

220.389

30.085

250.475

-

117

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-96

34,2

196.912

28.279

225.191

-

118

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

214.494

33.933

248.427

-

119

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-89

38

211.741

32.996

244.737

-

120

Verkeersleider FLNA/IKV

jan-91

38

207.742

32.796

240.537

-

121

Verkeersleider FLNA/IKV

okt-88

38

204.596

32.813

237.409

-

122

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-89

34,2

178.049

30.218

208.267

-

123

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-83

38

200.740

27.096

227.836

-

124

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

192.512

34.493

227.005

-

125

Verkeersleider FLNA/IKV

sep-85

38

187.209

31.692

218.901

-

126

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-89

38

178.640

31.973

210.612

-

127

Verkeersleider FLNA/IKV

jul-85

38

179.317

30.712

210.029

-

128

Verkeersleider FLNA/IKV

jun-82

38

183.628

26.230

209.857

-

129

Verkeersleider FLNA/IKV

nov-84

38

183.450

26.230

209.679

-

130

Verkeersleider FLNA/IKV

dec-84

38

183.450

26.230

209.679

-

131

Verkeersleider FLNA/IKV

mei-86

38

183.237

26.220

209.458

-

132

General manager

jul-99

38

208.296

24.597

232.893

-

133

General manager

okt-00

38

200.714

24.373

225.087

-

Toelichting bij bovenstaande tabel

Nummer 1 t/m 102

De beloning van LVNL-verkeersleiders is in lijn met de beloning van luchtverkeersleiders in andere Europese landen. Het management van verkeersleiders (director, unit managers, supervisors) is afkomstig uit de groep verkeersleiders en ontvangt een beloning passend binnen het loongebouw van LVNL. Verkeersleiders en het management van verkeersleiders ontvangen als onderdeel van de beloning een toeslag voor onregelmatige diensten (TOD).

Nummer 103 t/m 131

Deze verkeersleiders maken gebruik van de regeling FLNA/IKV, passend binnen het loongebouw van LVNL. Binnen de kaders van de vigerende arbeidsvoorwaarden kunnen functionarissen een vergoeding ontvangen additioneel aan de FLNA-/IKV-vergoeding wanneer zij nog actieve werkzaamheden blijven verrichten door na te dienen als verkeersleider, manager of verkeersleidingexpert. De gerapporteerde bedragen betreffen de som van de FLNA/IKV-vergoeding en de additioneel verworven vergoeding.

Nummer 132 en 133

Deze medewerkers ontvangen een bezoldiging die hoger ligt dan het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen zoals bedoeld in de Wet normering topinkomens.  Deze bezoldiging wordt passend geacht bij de functie die zij uitoefenen bij LVNL.

Topfunctionarissen: raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de raad worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar.

De minister kent aan de leden van de raad van toezicht een vergoeding toe waarbij de WNT in acht wordt genomen. De hoogte van deze vergoeding is gerelateerd aan de omvang van de organisatie en de gemiddelde tijdsbesteding. De leden van de raad van toezicht vallen onder het bezoldigingsregime van de WNT. De bezoldiging is gekoppeld aan de ontwikkeling van de WNT. De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt 13 procent van het WNT-maximum en de overige leden van de raad van toezicht ontvangen 8 procent van dit maximum.

Onderstaande tabel toont de bezoldiging over 2022 en 2021:

(bedragen in € 1)

Functie

Beloning 2022

Individueel bezoldigings-maximum

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Pensioen-premies

Wim Kuijken

Voorzitter

28.080

32.400

-

-

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Mel Kroon

Lid

17.280

21.600

-

-

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Fieke van der Lecq

Lid

17.280

21.600

-

-

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Mariken Schoenmakers

Lid

17.280

21.600

-

-

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

Jac Jansen

Lid

17.280

21.600

-

-

(1 januari 2022 tot en met 31 december 2022)

(bedragen in € 1)

Functie

Beloning 2021

Individueel bezoldigings-maximum

Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding

Pensioen-premies

Wim Kuijken

Voorzitter

27.170

31.350

-

-

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Mel Kroon

Lid

16.720

20.900

-

-

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Fieke van der Lecq

Lid

16.720

20.900

-

-

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Mariken Schoenmakers

Lid

16.720

20.900

-

-

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Jac Jansen

Lid

16.720

20.900

-

-

(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021)

Schiphol, 26 april 2023,

Michiel van Dorst, Chief Executive Officer,

Marlou Banning, Chief Financial Officer.