Kasstroomoverzicht over 2022

(bedragen in € 1.000.000)

2022

2021

Ontvangsten heffingen en-route

136,1

76,0

Ontvangsten heffingen terminal

65,4

47,4

Ontvangsten heffingen NSAA

2,8

2,9

Overige ontvangsten

15,1

18,7

Ontvangsten uit operationele activiteiten

219,4

145,0

Betalingen personeel

-178,7

-173,4

Betalingen verzekeringen

-2,2

-1,9

Betalingen leveranciers

-65,9

-56,6

Betalingen uit operationele activiteiten

-246,8

-231,9

Ontvangsten en-route heffingen voor derden

55,3

28,1

Betalingen EUROCONTROL

-49,4

-46,1

Betalingen NSA

-1,2

-0,9

Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA

0,4

0,3

Betalingen KNMI

-0,5

-0,3

Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden

4,6

-18,9

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-22,8

-105,8

Investeringen in materiële vaste activa

-40,9

-44,2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0,2

0

Betalingen en ontvangsten joint ventures

-0,7

-0,3

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-41,4

-44,5

Opname lange termijn leningen

71,0

56,4

Aflossing lange termijn leningen

-17,2

-12,3

Betaalde rente leningen

-0,8

-0,8

Betaalde leaseverplichtingen

-4,0

-3,7

Ontvangen subsidies

7,4

20,8

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

56,4

60,4

Totaal netto toe-/afname kasstromen

-7,8

-89,9

Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten

-221,4

-131,5

Totaal netto toe-/afname kasstromen

-7,8

-89,9

Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten

-229,2

-221,4