Veiligheid

Onze kerntaak is de veilige afhandeling van het luchtverkeer: het voorkomen van botsingen in de lucht en op de grond, tussen vliegtuigen of met andere voertuigen of obstakels en het voorkomen van ongevallen als gevolg van zogturbulentie. Deze turbulentie treedt op achter de beide vleugeltippen van een vliegtuig door de draagkracht van de vleugels die ontstaat als een vliegtuig zich voortbeweegt door de lucht.

Alle processen van LVNL zijn in één integraal managementsysteem opgenomen. Zo maken we voor onze klanten en betrokkenen de beste dienstverlening mogelijk. Dat doen we in overeenstemming met de wet- en regelgeving en we passen ‘best practices’ toe. Het managementsysteem omvat alle aspecten van het besturen van de organisatie: beveiliging, crisis en contingency, efficiëntie, financiën, kwaliteit, omgeving, personeel en veiligheid. Om het hoge niveau van professionaliteit te behouden is en blijft LVNL gecertificeerd volgens de ISO9001-kwaliteitseisen, de ‘Common Requirements’ verordening (EU 2017/373) en de Europese ‘licencing luchtverkeersleidingspersoneel’ verordening (EU 2015/340).

Binnen ons integrale managementsysteem hebben we ook een veiligheidsmanagementsysteem. Dat omvat alle benodigde procedures en methoden om de veiligheid van onze dienstverlening te borgen:

  • bedrijfsbeleid

  • veiligheid van systemen

  • vliegprocedures en opleidingen

  • risicoanalyses

  • surveys

  • voorvalonderzoek

  • prestatiemonitoring

  • veiligheidspromotie

  • veiligheidscultuur

  • ’just culture’

Door de nasleep van de wereldwijde COVID-19-pandemie was er ook in 2022 nog steeds minder vliegverkeer in vergelijking met 2019, het jaar voor de pandemie.

 Definities en criteria voor verschillende Europese indicatoren die in het veiligheidshoofdstuk voorkomen zijn ook samengebracht aan het eind van het hoofdstuk.