28. Specificatie naar heffingszone

LVNL verleent haar diensten in de volgende heffingszones:

a) En-route  De en-route dienstverlening omvat de algemene dienstverlening, inclusief naderingsverkeersleiding van de luchthaven.

b) Terminal  De terminal dienstverlening omvat de torendienstverlening op de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

c) NSAA  De NSAA-dienstverlening betreft met name het helikopterverkeer in het gebied North Sea Area Amsterdam.

Volgens de EU-verordening EU 550/2004 moet LVNL een transparante verantwoording opstellen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de kosten voor het verlenen van luchtverkeersdiensten en de diensten die een provider levert, anders dan het verlenen van luchtverkeersdiensten. De kosten van luchtverkeersdiensten bestaan uit alle kosten die worden gemaakt om de gebruiker in het luchtruim te voorzien van luchtvaartnavigatie. Er is geen sprake van gesegmenteerde informatie volgens de IFRS-standaard IFRS 8.

Overige diensten zijn activiteiten die LVNL verricht buiten haar wettelijke taak. Het gaat hier om werkzaamheden die LVNL verricht voor bijvoorbeeld de civiel-militaire samenwerking en de verhuur van ruimte die ‘tijdelijk’ niet wordt gebruikt. In overleg met en met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten om deze diensten vanaf 2016 afzonderlijk te presenteren als Overige diensten in zowel de begroting als de jaarrekening.

2022

Wettelijke taak verlenen van luchtverkeerdiensten

Overige diensten

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Omzet

212.233

-

212.233

Overige opbrengsten

14.761

7.981

22.742

Bedrijfsopbrengsten

226.994

7.981

234.975

Kosten

251.294

7.981

259.275

Resultaat

-24.300

-

-24.300

2022

Verreken methodiek

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Prestatiesturing

N+2

Wettelijke taak

En-route

Terminal

NSAA

Luchtverkeerdiensten

Omzet

142.709

66.827

2.697

212.233

Overige opbrengsten

8.373

6.238

150

14.761

Bedrijfsopbrengsten

151.082

73.065

2.847

226.994

Kosten

173.075

75.873

2.346

251.294

Resultaat

-21.993

-2.808

501

-24.300

De omzet uit heffingen is in 2022 fors gestegen ten opzichte van 2021 voor de heffingszones en-route en terminal. De omzet uit de NSAA heffingszone is licht gestegen. Het kostenniveau voor de verschillende heffingszones is hoger dan voorgaand jaar. Hierdoor worden er meer kosten toegerekend aan de heffingszones.

Op de heffingszones en-route en terminal zijn negatieve resultaten behaald. Dit komt vooral doordat teruggave van subsidies in het tarief van 2022 is verwerkt. Voor terminal is slechts sprake van een gering negatief resultaat als gevolg van een hogere dan verwachte verkeersafhandeling over 2022. De opbrengsten zijn daardoor slechts gering lager dan de totale kosten.

2021

Wettelijke taak verlenen van luchtverkeerdiensten

Overige diensten

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Omzet

122.548

-

122.548

Overige opbrengsten

16.367

7.369

23.736

Bedrijfsopbrengsten

138.915

7.369

146.284

Kosten

237.153

7.369

244.522

Resultaat

-98.238

-

-98.238

2021

Verreken methodiek

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Prestatiesturing

N+2

Wettelijke taak

En-route

Terminal

NSAA

Luchtverkeerdiensten

Omzet

74.801

45.456

2.291

122.548

Overige opbrengsten

7.606

8.612

150

16.367

Bedrijfsopbrengsten

82.407

54.068

2.441

138.915

Kosten

163.428

71.173

2.552

237.153

Resultaat

-81.021

-17.105

-111

-98.238