Interview: Finance & footprint

Slimme verbeteringen naast nog altijd grote uitdagingen: dat kenmerkte afgelopen jaar voor Finance & Reporting-manager Bertrin de Kraker. “We werken steeds efficiënter en ik vind het mooi dat er daarmee ruimte komt voor een belangrijk thema als duurzaamheid.”

Bertrin de Kraker

Thema: Governance

Functie: Manager Finance & Reporting

Afdeling: Corporate Finance & Contracting

Wat: “Enerzijds vooruitkijken: wij maken de begroting en de meerjarenplannen. En anderzijds administratie en reporting: wij zorgen dat de financiën op orde zijn en leggen daar verantwoording over af.”

“Ik ben trots op wat we als team voor elkaar krijgen”

Hoe zorgen we samen dat LVNL goed wordt bestuurd en daar ook op wordt gecontroleerd? Daar gaat het om bij Governance. Voor Bertrin betekent dat: verantwoording afleggen in de vorm van een kloppende jaarrekening en een transparant jaarverslag. Een verslag dat meebeweegt met de tijd en voldoet aan steeds veranderende wet- en regelgeving.

“Het is onze plicht als organisatie”, zegt Bertrin. “En ik doe het graag. Al is het ook altijd een uitdagende periode, zo aan het begin van het jaar. Ik ben trots dat we het als team elke keer weer voor elkaar krijgen, welke onverwachte uitdaging er ook op ons pad komt.”

De basis op orde

En onverwachte uitdagingen waren er. Teamwisselingen, coronajaren met veel thuiswerken en onzekerheid over de opbrengsten en de financiële gezondheid van LVNL. “De impact die dit had op de mensen en het werk was groot. Toch is het gelukt om consistent te blijven rapporteren: hoe staat de organisatie ervoor? En op basis daarvan adviezen uit te brengen om bijvoorbeeld die continuïteit van de organisatie te waarborgen.”

Vernieuwingen waren er ook afgelopen jaar. Zo zijn er meer diepgaande automatiseringsslagen gemaakt in de vorm van zogenaamde monitoring controls. Bertrin: “Wij bekijken continu of we in de pas lopen. Met dit soort controlerende mechanismen kunnen we eventuele afwijkingen in de cijfers nu in één oogopslag zien. En natuurlijk op tijd bijsturen.”

Kansen voor komende jaren

Dankzij deze vernieuwingen kan er op de finance-afdelingen effectiever en efficiënter gewerkt worden – wat weer ruimte creëert voor bijvoorbeeld het duurzaamheidsthema. Want als er de komende tijd íets van de organisatie gevraagd gaat worden op het gebied van Governance, is dat het wel, ziet Bertrin.

“Er komt steeds meer aandacht voor ándere cijfers”

“De belangrijkste verandering die eraan zit te komen, is verantwoording afleggen over meer non-financial information. Minder cijfers in de vorm van euro’s en meer in de vorm van bijvoorbeeld meeteenheden afval, opgewekte energie, bespaarde CO2. We zijn daar nu al mee bezig: wat moeten we precies gaan meten en hoe? Welke processen kunnen we daarvoor inrichten? De doelstellingen die we zelf hebben, sluiten mooi aan op de verantwoordingsverplichtingen die eraan komen. Zo geven we samen nog meer lading aan het duurzaamheidsthema.”

Nieuwe uitdagingen

Behalve aan het vormgeven van non-financial information, wordt er komend jaar ook gewerkt aan het verder optimaliseren van de processen. Bertrin: “In het verlengde van monitoring controls gaan we ook continuous monitoring inbedden: we leren de systemen zélf signalen te geven in geval van een afwijking. Daarnaast zijn we nu druk met het vormgeven van de administratieve integratie van 1ATM. Denk aan het toevoegen van circa tweehonderd collega’s van de militaire luchtverkeersleiding aan onze salarisadministratie. Plus het overnemen van contracten en het innen van heffingen op luchthavens die onderdeel van LVNL worden. Recent hebben we dan ook een nieuwe collega binnen ons team mogen verwelkomen!”

Wat is jouw kracht?

“Ik werk graag samen en boek graag samen successen. Natuurlijk heb je ook weleens een dag waarop dat niet lukt. Maar er is een continue drive om mezelf en de dingen die we doen als afdeling steeds beter te maken. Ook in de vorm van positieve energie: je brengt een groot deel van de dag op je werk door. Dan is het belangrijk dat je plezier hebt samen.”