Diversiteit en inclusiviteit

Aandacht voor diversiteit en het creëren van bewustzijn zijn belangrijke stappen naar een diverse en inclusieve organisatie. Dit doen wij middels commitment van het bestuur en het managementteam (samen BMT), het stellen van doelen en het organiseren van activiteiten. Eén van die doelen is het streven naar een goede man- vrouwverhouding in de top, namelijk 35 procent vrouw, die sinds 2021 is gerealiseerd. Een evenwichtiger man-vrouwverhouding binnen LVNL is een eerste stap, zeker geen einddoel.

Op 31 december 2022 was 27,7 procent van de actieve medewerkers vrouw (2021: 25 procent). In topmanagementfuncties was dit 46 procent (2021: 46 procent). Van het verkeersleidingspersoneel, verkeersleiders en -assistenten, is 24 procent vrouw (2021: 24 procent). Van de studenten in de opleiding voor luchtverkeersleider is 21 procent vrouw (2021: 18 procent).

Women on Track, ons netwerk van en voor vrouwen binnen LVNL, is een van de organisatoren van activiteiten. Gestart vanuit de wens om LVNL diverser en daarmee (kleur)rijker te maken. Jong LVNL organiseert activiteiten waar elke LVNL’er die zich jong voelt aan kan deelnemen.