Meting CO2-voetafdruk

In 2017 was de CO2-emissie van LVNL gelijk aan 10.538 ton CO2-equivalenten. In de daaropvolgende jaren is een dalende trend zichtbaar. Deze afname wordt met name veroorzaakt door inkoop van duurzame elektriciteit van Nederlandse wind (met garantie van oorsprong) en de deelname aan het KLM Corporate Sustainable Aviation Fuel Programma. Met dit programma maakt LVNL gebruik van Biobrandstof voor alle vluchten van LVNL-medewerkers met KLM of een partnerbedrijf.

De COVID-19-pandemie en het daarbij geldende thuiswerkadvies leidden tot de verdere afname van de CO2-uitstoot in 2020 en 2021. Hierdoor is een grote afname in emissies in scope 3 te zien. In 2022 is de impact van zakelijke dienstreizen (o.a. vliegreizen en eigen vervoer) weer toegenomen, maar is een dalende impact van woon-werkverkeer te zien door een wijziging in de berekenmethode waarbij ook rekening is gehouden met medewerkers die met de fiets of het OV reizen. Onderstaande tabel toont de CO2-uitstoot van alleen het hoofdkantoor van LVNL.

CO2-emissies (in tonnen)

Veroorzaakt door

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Scope 1

Directe emissies van de organisatie

Aardgas, koelmiddelen, verbruik brandstof wagenpark LVNL

1.113

1.129

990

953

1.015

996

Scope 2

Indirecte emissies waar de organisatie invloed op heeft

Elektriciteit, brandstofverbruik installaties

5.128

0

0

0

0

0

Totaal Scope 1 & 2

6.241

1.129

990

953

1.015

996

Scope 3

Indirecte emissies waar de organisatie geen directe invloed op heeft

Woon-werkverkeer, vliegverkeer zakelijke reizen, brandstof dienstreizen, openbaar vervoer zakelijk verkeer, verbruik papier

4.277

4.723

4.582

2.524

3.152

2.873

Totaal CO2

10.538

5.852

5.572

3.477

4.167

3.897

CO2-footprint berekening 2017 tot en met 2022, scope: hoofdkantoor LVNL

LVNL wil verantwoordelijkheid nemen voor de impact die de organisatie heeft op het klimaat. Daarom heeft LVNL credits gekocht die gelijk staan aan 1.249 ton CO2 voor schoon koken op biogas in Kenia. Koken op biogas voorkomt gezondheidsschade en CO2-uitstoot door koken op hout en houtskool. Hiermee compenseert LVNL de eigen uitstoot niet, maar levert LVNL een positieve bijdrage door het verbeteren van levensomstandigheden en het reduceren van 1.249 ton CO2-uitstoot in Kenia. Dit project voldoet aan de Gold Standard project verificatie.

In 2023 is de scope van de CO2-meting vergroot door het elektriciteits- en gasverbruik van meerdere LVNL-locaties mee te nemen en ook scope 3 uitgebreid in kaart te brengen. Dit is de (verborgen) impact van alle gebouwen en producten die LVNL in bezit heeft of jaarlijks verbruikt. Zo brengen we in kaart wat de impact is van onze bezittingen vanaf het winnen van de grondstoffen, de productie en het transport tot het einde van de levensduur. Hiermee zet LVNL een belangrijke stap in het inventariseren van de totale impact van de organisatie op het milieu. Deze meting heeft geresulteerd in onderstaande CO2-footprint van LVNL.

CO2-emissies (in tonnen)

Veroorzaakt door

2022

Scope 1

Directe emissies van de organisatie

Aardgas, koelmiddelen, verbruik brandstof wagenpark LVNL.    Toevoeging meting 2022: aardgas extra locaties en diesel t.b.v. noodstroomaggregaat.

1.336

Scope 2

Indirecte emissies waar de organisatie invloed op heeft

Elektriciteit, brandstofverbruik installaties.  

Toevoeging meting 2022: elektriciteit extra locaties.

505

Totaal Scope 1 & 2

1.841

Scope 3

Indirecte emissies waar de organisatie geen directe invloed op heeft

Woon-werkverkeer, vliegverkeer zakelijke reizen, brandstof dienstreizen, openbaar vervoer zakelijk verkeer, verbruik papier.  

Toevoeging meting 2022: materiaal gebonden emissies van bezitten en verbruik van LVNL, deze emissies vinden plaats in de keten. Deze berekening omvat o.a. auto’s wagenpark, catering, IT- en OT-middelen, schoonmaak, reststoffenverwerking, werkomgeving, disposables, gebouwen en installaties en thuiswerken.

4.955

Totaal CO2

6.796

CO2-footprint berekening 2022, scope: beschikbare informatie van alle LVNL locaties. De berekening is gedaan aan de hand van voorhanden zijnde data en kan onvolledig zijn. Data over werkomgeving en OT-middelen zullen nog uitgebreid worden op basis van nieuwe beschikbare gegevens.

Deze resultaten geven LVNL inzicht in de knoppen waar we als organisatie aan kunnen draaien om onze impact op het milieu te verlagen. Binnen de toegevoegde emissies van scope 3 zijn onder andere IT- en OT-middelen, gebouwen, catering en reststoffenverweking grote impacts. Ook neemt LVNL verantwoording voor de impact die gepaard gaat met het thuiswerken van LVNL medewerkers, hierbij nemen we (het gemiddelde verbruik van) de verwarming, het energieverbruik en eventuele koeling van eigen woningen ten behoeve van thuiswerken mee. LVNL zal haar duurzaamheidsstrategie verder vormgeven op basis van deze inzichten.