Overige opbrengsten

Vergelijking met begroting 2022 en voorgaand jaar

De stijging (0,2 miljoen euro) van de overige opbrengsten ten opzichte van de begroting is voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten vanuit het luchtruimherzieningsproject. De totale overige opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar en bestaan uit verantwoorde subsidies voor een bedrag van 7,7 miljoen euro, de verrekening met EUROCONTROL voor een bedrag van 5,1 miljoen euro en diverse opbrengsten uit verschillende projecten.