FABEC

FABEC is een meerjarig samenwerkingsverband met als doel om substantieel bij te dragen aan het verminderen van de milieu-impact van de luchtvaart door efficiënte maatregelen te implementeren. In 2022 zijn geen concrete projecten opgeleverd maar zijn wel verdere stappen gezet in onder andere de samenwerking voor Cross-Border Arrival Management. Dit project draagt bij aan het verbeteren en de voorspelbaarheid van het binnenkomende verkeer. Een ander voorbeeld is Functional Use of Airspace. Hiermee wordt het luchtruim in toenemende mate flexibel en dynamisch gebruikt op bepaalde locaties en tijden om daarmee directe routes en optimale vluchtprofielen te kunnen accommoderen.