Arbeidsvoorwaarden

In 2022 vonden geen cao-onderhandelingen plaats. De cao’s bij LVNL lopen tot en met 30 juni 2023.

Op basis van de afspraken in de cao zijn de Regeling loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies LVNL (RLBV) en de regeling individueel keuzeverlof (IKV) aangepast. De IKV-regeling is geflexibiliseerd waarbij meer rekening wordt gehouden met het individuele verloop van een carrière van een operationele medewerker.

Verder vond in 2022 uitgebreid overleg plaats met de vakbonden en ondernemingsraad bij LVNL over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van het overkomende personeel van de militaire luchtverkeersleiding. In goed overleg zijn afspraken gemaakt om deze toekomstige medewerkers een goed aanbod te kunnen doen voordat zij bij LVNL in dienst treden.