Verzoeken Wet open overheid (Woo)

In 2022 ontving LVNL vier verzoeken om informatie met beroep op de Woo. Alle indieners ontvingen binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn een reactie en in de gevallen waar de informatie bij LVNL beschikbaar en traceerbaar was, werden de verzoeken gehonoreerd.

Nr.

Omschrijving

1.

Beschikbare overeenkomsten tussen luchthaven Maastricht Aachen Airport en luchthaven Luik

2.

Beschikbare informatie betreffende personeelstekorten op luchthaven Schiphol

3.

Beschikbare vluchtgegevens boven een woning in Muiden

4.

Beschikbare gegevens betreffende rechtszaken waarin LVNL partij is geweest

Woo-verzoeken in 2022