Trends

Het aantal ‘serious’ en ‘major’ voorvallen per 100.000 vluchten is stabiel over de laatste twee jaren

In de figuur hierboven zijn de gemelde voorvallen genormaliseerd voor het aantal vluchten en gesplitst naar vliegende- en grondoperaties. De trend van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van het aantal ernstige voorvallen, de twee hoogste categorieën ‘serious’ en ‘major’, per honderdduizend vliegbewegingen is eind 2022 stabiel ten opzichte van eind 2021. Het gebruik van deze indicator is internationaal algemeen gebruikelijk, omdat ernstige voorvallen een betere meldingsbetrouwbaarheid kennen.