Verduurzaming bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een urgent thema, waarin onder andere de uitstoot van de luchtvaartsector een veelbesproken en zichtbaar onderwerp is. Als LVNL voelen we ons, vanuit onze maatschappelijke functie, verantwoordelijk voor de duurzame wereld van morgen. Daarom willen we een actieve bijdrage leveren aan het beperken van onze impact op het milieu. Dit gebeurt onder andere door de bedrijfsprocessen van LVNL te verduurzamen. Met dit doel hebben we het LVNL-programma duurzaamheid vastgesteld. Een framework om in de toekomst te voldoen aan de vereisten die volgen uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt nog ontwikkeld. 

Vanuit het programma duurzaamheid wordt gewerkt aan het verduurzamen van de bedrijfsprocessen voor alle locaties van LVNL op het gebied van drie thema’s:

  • Klimaat: onder andere het reduceren van onze CO2-footprint en energieverbruik;

  • Circulair: onder andere het reduceren van ons materiaalgebruik;

  • Gezond en Sociaal: onder andere het creëren van een gezonde en sociale werkomgeving en het nemen van ketenverantwoordelijkheid.

Het programmaplan dient als leidraad en strategisch kader om het duurzaamheidsprogramma vorm te geven en ondersteunt zo bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van LVNL. Ook zorgt het ervoor dat alle duurzaamheidsinitiatieven en -maatregelen binnen een overkoepelende duurzaamheidsstrategie vallen.

Allereerst richt het programmaplan zich op het leggen van een stevige basis voor duurzaamheid bij LVNL. Daarom is een goede duurzaamheidsorganisatie opgezet met onder andere een kernteam, projectteams en duurzaamheidsambassadeurs. Daarnaast zetten we in op het creëren van een basis om verduurzaming mogelijk te maken, zoals duurzaam inkopen, communicatie, kennisdeling en dashboarding. Ook stellen we jaarlijks een jaarplan op waarin we de vertaling maken naar concrete maatregelen en activiteiten die directe impact hebben in de groei naar een duurzaam, sociaal, gezond en circulair LVNL. In 2022 lag de focus op het analyseren van mogelijkheden voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, het verduurzamen van het cateringaanbod en het huidige afvalcontract. Ook is ingezet op duurzaamheid binnen de aanbestedingen van onder andere het wagenpark, sanitaire middelen, schoonmaak en de VPN-verbinding.

De highlights van het programmaplan zijn weergegeven in onderstaande programmaplaat. Deze plaat is de richtlijn voor het in praktijk brengen van de ambitie van LVNL. Op de plaat staan:

  • Het doel van het programma duurzaamheid;

  • Een toekomstgerichte, inclusieve en zichtbaar duurzame werkomgeving die mensen prikkelt om duurzame keuzes te maken;

  • De ambitie en doelstellingen voor de thema’s: Klimaat, Gezond & Sociaal en Circulair;

  • Zeven activiteiten die de basis vormen voor de verduurzaming van LVNL.

Het programmaplan is in co-creatie tot stand gekomen door middel van een interne analyse, interviews en verschillende interactieve sessies. Ook LVNL-medewerkers dachten mee over duurzaamheidskansen. De ruim tweehonderd kansen die zij aandroegen zijn meegenomen in het programmaplan.

Op Earth Day (22 april) werd het programmaplan op passende wijze gepresenteerd met een circulaire escaperoom, een videobericht van CEO Michiel van Dorst, interne en externe communicatieberichten. Vanaf april 2022 werken we aan de implementatie van het programmaplan. Dit zijn een aantal initiatieven van het afgelopen jaar: