Algemene kosten

De algemene kosten zijn 5,4 miljoen euro hoger dan begroot voor 2022. Dit komt doordat een deel van het opleidingsproces voor verkeersleider is uitbesteed (3,2 miljoen euro), hogere energiekosten door de stijging van de energieprijzen (2,7 miljoen euro) en hogere inhuurkosten door meer inhuur en gestegen inhuurtarieven (1,8 miljoen euro). De projectkosten zijn lager dan begroot voor 2022 wat voornamelijk komt door resourcetekorten met als gevolg een achterblijvende voortgang op projectenbestedingen (-1,9 miljoen euro). 

In vergelijking met vorig jaar zijn de algemene kosten 11,7 miljoen euro hoger. De stijging van energiekosten (3 miljoen euro) is een belangrijke oorzaak hiervan. Daarnaast zijn de overige personeelskosten met 4,3 miljoen euro gestegen, voornamelijk doordat een deel van de opleiding tot verkeersleider is uitbesteed. De belangrijkste kostenpost in de algemene kosten bedraagt 20,7 miljoen euro (2021: 19,2 miljoen euro) en betreft de kosten voor inhuur. Er wordt ingehuurd om de huidige projectenportefeuille van LVNL te kunnen uitvoeren. Het gaat om belangrijke strategische projecten, zoals de vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem (iCAS) en de samenwerking met Defensie. LVNL heeft ervoor gekozen om een deel van de inzet op deze projecten uit te voeren met tijdelijk personeel via inhuur.