Algemeen

LVNL hanteert de Code goed bestuur publieke dienstverleners als leidraad. In dit hoofdstuk doen we verslag over:

  • De hoofdlijnen van onze bestuursstructuur, conform de principes van deze code;

  • De belangrijkste wijzigingen in de bestuursstructuur in het verslagjaar.