Interview: Diversiteit en inclusiviteit

Hoe zorg je dat elke medewerker bij LVNL uit de verf komt en zich blijft ontwikkelen? Hoe biedt de organisatie een vruchtbare bodem voor iedereen? Adviseur Human Resource Development Jeroen de Haan zoekt naar natuurlijke wegen voor diversiteit en inclusie.

Jeroen de Haan

Thema: Diversiteit

Functie: Adviseur Human Resource Development

Afdeling: Human Resources

Wat: Psycholoog van oorsprong, sinds zeven jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers.

“Een veilige en inclusieve werkcultuur is cruciaal”

Zeker, diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda bij LVNL. Maar Jeroen ziet nog veel ruimte om de initiatieven verder te ontwikkelen. “De iftar tijdens de ramadan was een succes. Andere activiteiten, zoals de kunstexpositie tijdens Diversity Day, werden nog niet zo druk bezocht als we hoopten.”

Spagaat

“We vinden het belangrijk om de aandacht voor diversiteit te versterken. Ik ben dan ook trots op de tweedaagse workshop die LVNL afgelopen jaar mede organiseerde voor HR-medewerkers, luchtvaartexperts en andere diversiteit- en inclusiespecialisten uit de internationale air traffic control wereld. Daarin werd een ‘position paper’ opgesteld, waarin we aangeven hoe we met diversiteit en inclusie willen omgaan. Tegelijkertijd merken we dat het een uitdaging is om die onderwerpen op een natuurlijke manier op de kaart te zetten. Op dit moment lijken er binnen LVNL nog twee groepen te bestaan: een groep mensen die steeds op dit soort evenementen af komt, en een groep die zegt: is dit allemaal nodig?”

De uitdaging voor 2023 wordt dan ook om een manier te vinden die beter aansluit. Minder hard roepen, meer verweven – dat is de hoek waarin Jeroen het zoekt. “Cruciaal voor meer diversiteit en inclusie, is het creëren van een inclusieve werkcultuur. En daarin worden belangrijke stappen gezet. Zo is er voor leidinggevenden een Leadership Purpose Program gecreëerd en voor medewerkers een Employee Purpose Program.” Het jaar begon met verschillende ontwikkel-boostcamps, waarin steeds zo'n zeventig collega's van verschillende afdelingen elkaar ontmoetten, geïnspireerd werden door keynote speakers en met elkaar en coaches reflecteerden op hun ontwikkeling.”

“In steeds meer trainingen speelt deep democracy een rol”

Ook helpend voor die inclusieve werkcultuur is de deep democracy-aanpak die steeds meer in trainingen, workshops en intervisies vervlochten wordt. “Hoe sluit je alle meningen in? Hoe creëer je een veilige omgeving voor minderheidsstandpunten? Die vragen staan daarin centraal. Daarnaast werken we sinds vijf jaar aan het herkennen van elkaars voorkeursstijlen in de omgang met anderen. De een is bijvoorbeeld van nature wat afwachtender, de ander stapt meteen naar voren. Door die verschillen te herkennen en erkennen, wordt er steeds beter en inclusiever samengewerkt.”

Subtiel verweven

Zo gaat veilig werken, met aandacht en waardering voor eigenheid en verschillen, uiteindelijk in de haarvaten van de organisatie zitten, is de verwachting van Jeroen. Het Employee Purpose Program loopt dan ook het hele jaar door. Later in het jaar worden er skillslabs georganiseerd. Een van de leeractiviteiten die op het programma staan, zijn diversiteitsworkshops verzorgd door leden van Jong LVNL. ‘Omdat het nu onderdeel is van het programma, komt het onderwerp hopelijk op een meer vanzelfsprekende manier aan bod.”

Daarnaast wordt er ook dit jaar weer een iftar-maaltijd georganiseerd, maakt Women on Track een programma voor Internationale Vrouwendag en is er aandacht voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Jeroen: “Er zijn collega’s die denken: moet dat allemaal? Ik ben van mening dat het moet. We willen dat iedereen zich hier thuis kan voelen. Daarom kijken we steeds meer naar de vraag: hoe kunnen we het meer met elkáár doen?”

Wat is jouw kracht?

“Mijn creativiteit en verbindend vermogen. Mijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en mensen koppel ik aan de initiatieven die hier plaatsvinden. En die vertaal ik vervolgens, samen met collega’s, interne en externe trainers, in mooie programma’s.”