Verzuim

Het verzuim - exclusief zwangerschapsverlof – komt over 2022 uit op 5,1 procent (2021: 3,9 procent). Dit is hoger dan de LVNL-verzuimnorm van 4 procent, maar gelijk aan het (verwachte) landelijk gemiddelde dat momenteel historisch hoog is. Het verzuim inclusief zwangerschap bedroeg in het verslagjaar 5,4 procent; 1,2 procent hoger dan in 2021 (4,3 procent).

De impact van de bijna twee jaar durende COVID-19-pandemie op dit verzuimcijfer is moeilijk te duiden. Wel zagen we – in lijn met landelijke cijfers – begin 2022 een stijgende lijn van langdurend psychisch verzuim, mogelijk als na-effect van de COVID-19-crisis. De lange wachtlijsten voor psychische hulp en de uitdagingen van een beheersbare werk-privébalans door het thuiswerken hadden daar ook invloed op. Vanuit HR is veel aandacht voor het begeleiden en trainen van leidinggevenden en medewerkers op het gebied van verzuim en werkhervatting. De interne HR-specialist op het gebied van verzuim heeft in samenwerking met de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en externe partijen bemiddeld in het sneller inzetten van interne en externe (psychische) hulpverlening.

LVNL ondersteunt een gezonde leefstijl door het aanbieden van werkplekadviezen op kantoor en thuis, sportmogelijkheden op ons hoofdkantoor en een gevarieerd aanbod in ons bedrijfsrestaurant waaronder gratis fruit.

Het nieuwe (samen)werken feestelijk van start vanaf 1 april

We zijn op 1 april 2022 gestart met de pilot Het Nieuwe (Samen)Werken. We kiezen voor een richtlijn van maximaal twee dagen thuiswerken en minimaal twee dagen op kantoor. We willen de voordelen van thuiswerken behouden, zoals de balans tussen werk en privé, geconcentreerd werken en minder CO2-uitstoot. Daarnaast willen we de voordelen van op kantoor werken benutten: spontane ontmoetingen, energie van en connectie met collega’s, creativiteit en samen leren.