12. Afschrijvingen

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Materiële vaste activa

19.537

18.602

Gebruiksrechten

4.137

4.018

Totaal

23.674

22.620

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Gebouwen en terreinen

3.023

2.994

Verkeersleidingsapparatuur

10.580

9.930

Overige bedrijfsmiddelen

5.740

5.576

Subtotaal

19.343

18.500

Buitengebruikstellingen

194

102

Totaal

19.537

18.602

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Gebruiksrechten gebouwen en terreinen

2.396

2.233

Gebruiksrechten overige bedrijfsmiddelen

1.741

1.785

Totaal

4.137

4.018

De boekwaarde van de buitengebruik gestelde activa is 194 duizend euro. Dit betreft investeringen in overige bedrijfsmiddelen. De voor deze activa ontvangen inruilwaarde van 117 duizend euro is onder de overige opbrengsten verantwoord.