Nieuw luchtverkeersleidingssysteem iCAS

Het luchtverkeersleidingssysteem Amsterdam Advanced Air traffic control system (AAA) is het belangrijkste en grootste operationele informatiesysteem van LVNL. Na een gebruiksperiode van bijna 25 jaar vervangen wij het door het iTEC based Centre Automation System (iCAS). Met de ontwikkeling en ingebruikname van iCAS wordt op een kostenefficiënte wijze invulling gegeven aan de Europese eisen in de zogenoemde Common Project One (CP1) verordening. Deze vervangt sinds 2021 de Pilot Common Project (PCP) verordening en legt de basis voor toekomstige ontwikkelingen op gebied van Trajectory Based Operations (TBO). 

iCAS draagt daarnaast ook bij aan een efficiëntere reis voor passagiers en minder brandstofgebruik en CO2-uitstoot door luchtvaartmaatschappijen. Zo bouwt LVNL mee aan een nieuwe, duurzamere en innovatieve manier van Europees luchtruimmanagement, waardoor vliegen in de toekomst op alle fronten efficiënter en nog veiliger wordt. 

LVNL heeft met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor iCAS, in samenwerking met de Duitse luchtverkeersleiding DFS. In 2016 is het contract met INDRA getekend, waarmee formeel de ontwikkeling van de software is gestart.

Mijlpalen in 2022

In 2022 hebben we een aantal belangrijke mijlpalen behaald, zoals een succesvolle pre-kwalificatietest, de start van de integratie van iCAS in de IT-omgeving en voorbereiding voor de finale Site Acceptance Test van het iCAS-systeem in 2023.  

Voortgang 2022

In 2022 heeft het iCAS-programma te maken gehad met de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor IT-specialisten, en langere levertijden van hardware. In een aantal IT-expertisegebieden heeft LVNL steeds meer moeite om de benodigde resources op peil te kunnen houden. Daarnaast heeft COVID-19 het opleiden van luchtverkeersleiders sterk vertraagd. Dit betekent dat er minder luchtverkeersleiders beschikbaar zijn om mee te werken aan het iCAS-programma, bijvoorbeeld bij de validaties van nieuw ontwikkelde software.   

Deze omstandigheden leidden ertoe dat geplande activiteiten binnen het programma niet tijdig konden worden uitgevoerd. Medio 2022 gaf de leverancier Indra aan extra tijd nodig te hebben voor de realisatie van de benodigde software doordat door COVID-19-maatregelen vertraging is opgelopen. Dit betekent dat de haalbaarheid van de planning voor ingebruikname, die was voorzien in 2024, opnieuw wordt bekeken. 

Voorbereiding op transitie

 De transitie naar iCAS is vanwege omvang en complexiteit een zeer grote uitdaging voor LVNL. In totaal zijn zeven deeltransities vastgesteld met sterke onderlinge afhankelijkheden. Om de overgang naar het nieuwe systeem voor medewerkers, procedures, systemen en alle afdelingen die betrokken zijn zorgvuldig en tijdig voor te bereiden, hebben we een Transition Office ingericht. Een externe partij geeft hier samen met ons invulling aan. Ook zijn we in aanvulling op het bestaande technische programma, een businessprogramma gestart. Dit programma richt zich op de acceptatie en transitie door de gebruikers en het aanpassen van de organisatie waar nodig. 

Verder is een belangrijke taak van het Transition Office om samen met alle interne belanghebbenden te komen tot een hernieuwde planning voor de overgang naar iCAS en de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem. De nieuwe planning is naar verwachting in Q2/Q3 van 2023 gereed.