Ontwikkeling leidinggevenden

Dit verslagjaar stond het Leadership Purpose Program 2 centraal, een platform voor alle leidinggevenden van LVNL om zichzelf verder te ontwikkelen als leidinggevende met tools als intervisie, coaching, inspiratie, theorie en training.

In het verlengde van dit programma zijn wij gestart met het organiseren van trainingen ‘(on)gewenste omgangsvormen’ door een extern gespecialiseerd bureau. Deze training ondersteunt de leidinggevenden in hun rol op het gebied van (on)gewenste omgangsvormen en integriteit. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op zijn werkplek en hierin integer handelt. De leidinggevenden hebben hierin een centrale rol.