Internationale samenwerking

Luchtvaart heeft voor Nederland een sterk grensoverschrijdend karakter. Voor LVNL is het van belang om contact te hebben en houden met Europese en wereldwijd regelgevende instanties en andere luchtverkeersdienstverleners.

Single European Sky (SES) en Functional Airspace Block Europe Central (FABEC)

In het kader van SES werkt LVNL op diverse terreinen, waaronder veiligheid, samen met Europese collega- organisaties. FABEC is een samenwerkingsverband tussen de staten en militaire en burgerluchtverkeersdienst- verleners van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland, inclusief het Maastricht Upper Area Control Centre. Het is gericht op het verbeteren van veiligheid, het verkorten van routes, het verhogen van de capaciteit in het luchtruim en het verbeteren van kostenefficiëntie voor luchtvaartmaatschappijen. De veiligheidsprestaties worden conform de regelgeving gerapporteerd via FABEC aan de Nederlandse overheid en de Europese Commissie.

European Aviation Safety Agency - EASA

EASA bereidt voor veiligheidsaspecten nieuwe regelgeving voor. EASA stelt regelgeving voor die uiteindelijk door de Europese Commissie als wetgeving wordt uitgebracht. In het verslagjaar werd de EU-verordening 2020-469 van kracht op 27 januari, die speciaal toeziet op luchtverkeersleidingsprocedures. Van bijzonder belang was daarbij de invoering van de verplichte ‘Ambient Workplace Recording’, die verplicht op alle operationele posities ook de achtergrondgeluiden op te nemen. De hiervoor benodigde apparatuur hebben we tijdig geïnstalleerd. De geluidsopnamen kunnen in incidentele gevallen en onder strikte voorwaarden teruggeluisterd worden bij voorvalonderzoek. Het doel is om de luchtvaartveiligheid verder te verbeteren. LVNL voldoet hiermee aan de wettelijke Europese verplichting voor werkplek-recording.  

EUROCONTROL

EUROCONTROL is een pan-Europese, civiel/militaire, organisatie die als doel heeft om de Europese luchtvaart te ondersteunen onder andere door onderzoek, ontwikkeling en het monitoren van de performance. Het Safety Team van EUROCONTROL is specifiek gericht op de ondersteuning van luchtverkeersleidingsdiensten die naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving moeten worden aangepast. In 2022 werden drie vergaderingen gehouden. In het Safety Team krijgen wij - samen met CANSO - bijvoorbeeld inzicht in de veiligheidsprestaties van andere luchtverkeersleidingsorganisaties.

Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) Safety Standing Committee

LVNL is lid van de Steering Group van het Safety Standing Committee van CANSO. Jaarlijks wordt een CANSO Annual Safety Seminar georganiseerd. Dit bevordert de kennis van wat internationaal gaande is en verzekert ons van de kennis van de beste methoden en technieken om de veiligheid te borgen.