Monitoring en Green ATM

We werken aan een dashboard waarmee we de voortgang van onze duurzame doelstellingen kunnen monitoren. Sinds 2017 vindt al een jaarlijkse meting van onze CO2-footprint plaats. Voor het dashboard zijn bredere indicatoren opgesteld op het gebied van onder andere energieverbruik, materiaalgebruik, afval en medewerkerstevredenheid. Ook deed LVNL mee aan de Green ATM trial, een assessment van Canso waarmee de duurzaamheidsprestaties van luchtverkeersleidingsorganisaties worden getoetst. Het programma bestaat uit vier thema's, waarvan LVNL er voor de trial twee heeft ingevuld: ‘improved ATM’ en ‘overigen’ waaronder onder andere duurzame inkoop, samenwerking en mobiliteit vallen.

Met dit assessment krijgt LVNL diepgaand inzicht in waar we als luchtverkeersleidingsorganisatie staan op het gebied van duurzaamheid en wat we nog kunnen verbeteren. De verzamelde informatie en het accreditatielevel dat LVNL van Green ATM krijgt, vormt daarbij een mooie basis voor communicatie over onze duurzaamheidsdoelstellingen.