Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn 3,9 miljoen euro lager dan begroot en 14,1 miljoen euro hoger dan voorgaand jaar.

2022

Begroting

Verschil

2021

Verschil

Personeelskosten

170.752

178.976

-8.224

169.524

1.257

Afschrijvingen

23.674

24.752

-1.078

22.620

1.054

Algemene kosten

63.339

57.915

5.424

51.596

11.743

Bedrijfslasten

257.765

261.643

-3.878

243.740

14.054

Bedrijfslasten, bedragen in € 1.000.