Knowledge and Development Centre (KDC)

Stichting KDC is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL, en de luchtvaartsectorpartners KLM en Royal Schiphol Group. De stichting ontwikkelt en integreert kennis met als doel de luchtvaart in Nederland en de Mainport Schiphol te ontwikkelen en innoveren. Het KDC heeft een meerjarenprogramma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met kennisinstituten en consultancy bureaus.

In 2022 werkte het KDC aan twaalf projecten van het meerjarenprogramma. Daarvan liepen vijf projecten door vanuit 2021. Acht van de twaalf projecten zijn in 2022 afgerond. De laatste vier projecten worden in 2023 of later afgerond.

De belangrijkste onderwerpen waar in 2022 aan is gewerkt zijn:

  1. De studie Established on RNP procedures. Deze haalbaarheidsstudie heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om Required Navigation Performance Authorisation Required (RNP-AR) procedures te realiseren voor bijvoorbeeld parallelle naderingen.

  2. De studie Strategy for Schiphol night-time arrivals ter ondersteuning van de ontwikkeling van een strategie voor de nachtelijke verkeersafhandeling.

  3. De studie Transition to Trajectory Based Operations (TBO) gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen na iCAS-ingebruikname.

  4. De studie Future Ground Movement Concepts Part A, waarin een knelpuntenanalyse is gemaakt van de grondverkeersafhandeling vanuit het perspectief werklast.

  5. De studie APOC: Alignment of D-1 demand predictions, ter ondersteuning van de APOC-ontwikkeling.

Het KDC heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam en de Technische Universiteit (TU) Delft: het KDC Centre of Excellence. In 2022 zijn twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam afgestudeerd in de bachelor track van het Centre of Excellence. Daarnaast zijn zes masterstudenten van de Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en de Wageningen Universiteit afgestudeerd. Naast de bachelor- en masterstudenten is het Centre of Excellence uitgebreid met een PhD-opdracht. Deze meerjarige studie staat in het teken van verbeterde geluidsberekeningen met metingen uit het NOMOS-netwerk. In 2022 is het onderzoeksplan voor deze studie geschreven.

Uitgebreidere informatie over het Centre of Excellence, de KDC-projecten en resultaten is te vinden op de website www.kdc-mainport.nl