Interview: Samen duurzaam denken

Een dikke vette ‘ja’ op het thema duurzaamheid: dat was wat Sophie de Vocht betreft de belangrijkste stap die LVNL in 2022 zette. Als programmamanager Duurzaamheid kreeg ze groen licht voor haar plan: “Een grote mijlpaal.” Van het vervangen van de wegwerpbekers tot het verduurzamen van aanbestedingstrajecten: Sophie zorgt dat een duurzame aanpak stap voor stap vanzelfsprekend wordt. “Dat je zélf invloed hebt, dat gevoel wil ik overbrengen.”

Sophie de Vocht

Thema: Environment / Duurzaamheid

Functie: Programmamanager Duurzaamheid

Afdeling: Gebouwen, Services & Infrastructuur

Wat: Verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid en de implementatie van het programmaplan.

"Iedereen hier kan impact maken"

Iedereen kijkt mee

De doelstellingen in dat plan zijn ambitieus, en niet voor niets. “De luchtvaart is een van de sectoren die bijdraagt aan CO2-uitstoot. Het is belangrijk dat wij ook zichtbaar bijdragen aan het terugdringen ervan en het maximale wat wij hierin kunnen betekenen in onze bedrijfsvoering. Bovendien hebben klimaatveranderingen invloed op de continuïteit van ons werk – extremer weer raakt ook het werk van luchtverkeersleiders”, legt Sophie uit. Daarom is het streven om de eigen CO2-uitstoot van LVNL gehalveerd te hebben in 2030, net als het energieverbruik en het restafval. Een andere duurzame doelstelling betreft de gezondheid van werknemers: “Voor het creëren van een gezonde en sociale keten heb je gezonde en gelukkige mensen nodig.”

Eerst de basis

In 2022 werd gewerkt aan een stevige organisatie achter het duurzaamheidsprogramma. Sophie: “We stelden een kernteam samen, richtten een expertteam en projectteams op. Ook werd er bij Inkoop een grote stap gezet: voor het eerst werd duurzaamheid ook als criterium meegenomen bij een luchtvaartgerelateerde aanbesteding. Verder startten we een pilot met duurzaamheidsplatform GSES, en onderzochten we duurzame mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, bouw en catering.”

Sommige stappen die worden gezet, zijn klein en concreet. Zoals het beter scheiden van afval en vervangen van wegwerpbekers door herbruikbare bekers. “Zo’n kleine stap heeft misschien minder impact dan de slag die we maken met het terugdringen van ons energieverbruik – maar het is wél meteen het gesprek van de dag. En ook dat is belangrijk, want we willen dat het onderwerp nog meer gaat leven.”

Enthousiaste ambassadeurs

Wat daarbij zeker gaat helpen, is de ambassadeursgroep die afgelopen jaar is opgezet. Sophie: “Een groep van zo’n dertig medewerkers, die allemaal intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Ze komen van allerlei verschillende afdelingen en dat is nou juist zo belangrijk – zíj zijn de experts in hun werk. En zij hebben dan ook het beste zicht op waar de kansen liggen.”

“LVNL’ers brachten zelf meer dan tachtig ideeën in”

De grote betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid, dat is wat Sophie nog wel het meest trots maakt. “Iedereen bij LVNL kon meedenken over de vraag hoe we tot een duurzamere bedrijfsvoering komen. Meer dan tachtig kansen haalden we uit de ideeën die werden ingestuurd! Dat medewerkers impact kunnen maken zonder expert te hoeven zijn, dat gevoel wil ik verspreiden.”

Dit is pas het begin

Een belangrijk speerpunt voor komend jaar is duurzaamheid een vast onderdeel te maken van het werkproces. “Voor veiligheid geldt dat al – we kijken dan ook hoe we het safety framework kunnen vertalen naar een duurzaamheidsframework.” Voor de verdere toekomst kijkt Sophie reikhalzend uit naar alle innovaties die nu in rap tempo ontwikkeld worden. “Oplossingen voor energiebesparing, circulaire ideeën, een eerlijke keten – als die markt volwassener wordt, is het makkelijker om grote stappen te zetten. Daarnaast denk ik dat samenwerking ons vooruit kan helpen. Niet alleen met leveranciers, maar bijvoorbeeld ook op Schiphol.”

Wat is je kracht?

“Ik probeer het onderwerp duurzaamheid leuk en kansrijk te maken, in plaats van doemscenario’s te schetsen. En te laten zien wat het ons kan opleveren, in plaats van wat het kost. Mijn creativiteit en designachtergrond helpen daarbij: ik kijk verder dan de standaard oplossingen.”