Crisismanagement, (cyber)security en bescherming persoonsgegevens

Crisismanagement

De crisisorganisatie hield zich begin 2022 bezig met de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Het dedicated COVID-19-crisisteam was onder de naam Taskforce COVID-19 actief van februari 2020 tot en met maart 2022. De werkzaamheden bestonden uit het monitoren van de laatste stand van zaken rond de COVID-19-pandemie en het op basis daarvan adviseren van het bestuur en managementteam LVNL. Het bestuur en managementteam LVNL nam vervolgens besluiten en voerde acties uit op strategisch niveau.

Er is drie keer een code geel afgekondigd door technische verstoringen van operationele systemen. Een code geel wordt afgekondigd voor een situatie die geen directe impact heeft op het veilig blijven leveren van luchtverkeersleidingsdiensten, maar die mogelijk wel impact kan gaan hebben als er niet op korte termijn actie wordt ondernomen. In alle drie de gevallen zijn de verstoringen snel verholpen, waardoor verdere consequenties werden voorkomen. Het opschalen van de crisisorganisatie of afkondigen van maatregelen was daarom niet nodig.

Eind februari brak de oorlog in Oekraïne uit. Vanuit security-oogpunt hielden we de situatie zorgvuldig in de gaten. Enerzijds om een inschatting te kunnen maken of interne actie nodig was, anderzijds om proactief in kaart te brengen welke maatregelen we kunnen nemen als interne opschaling nodig is. Aanvullende acties op de al genomen maatregelen binnen de organisatie bleken niet nodig te zijn.

Door de lopende – en steeds groter wordende – klimaatdiscussie in Nederland staat de luchtvaart op de radar bij klimaatactivistische groeperingen. Acties kunnen leiden tot verstoringen van het luchtvaartproces. Naar aanleiding van boerenprotesten in juli en klimaatdemonstraties in november 2022 en de mogelijke consequenties daarvan voor de bereikbaarheid van onze locaties, hebben leden van het crisisbeleidsteam een aantal keer met elkaar afgestemd. Medewerkers werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en waar nodig te reizen met alternatief vervoer.