Medewerkerstevredenheid

In 2019 vond het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaats binnen onze organisatie. Na deze periode is er een hoop gebeurd wat betreft onze bedrijfsvoering en onze manier van werken. Met name de COVID-19-pandemie is van grote invloed geweest. Om in kaart te kunnen brengen hoe tevreden de werknemers van LVNL zijn, hebben we in het vierde kwartaal van 2022 een nieuw MTO uitgezet. We willen weten waar we nu staan, wat goed gaat en hoe we verdere verbetering kunnen creëren. Onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen zijn onder andere onze purpose, communicatie, samenwerking, werkdruk en leiderschap. Ruim achthonderd medewerkers vulden het onderzoek in. Uit het onderzoek blijkt dat onze medewerkers plezier in hun werk ervaren, de score op werkplezier is 7,6 (versus 7,5 in 2019). Verder zijn we trots op waar wij aan bijdragen. Ook is de samenwerking binnen teams goed, heerst er een goede sfeer en is er onderling vertrouwen. Daarnaast kreeg het BMT de boodschap te werken aan transparante besluitvorming, verbinding van het topmanagement met de werkvloer en hoe we met elkaar omgaan buiten de teams.