Exploitatieoverzicht

2022

Begroting

Verschil

2021

Verschil

Bedrijfsopbrengsten

234.975

229.322

5.653

146.284

88.691

Bedrijfslasten

257.765

261.643

-3.878

243.740

14.025

Exploitatieresultaat

-22.790

-32.321

9.531

-97.456

74.666

Netto financieringslasten

1.510

1.143

367

782

728

Resultaat

-24.300

-33.464

9.164

-98.238

73.938

Exploitatieoverzicht 2022, bedragen in € 1.000.