Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten zijn 5,7 miljoen euro (2 procent) hoger dan begroot en 88,7 miljoen euro (61 procent) hoger dan in 2021. Het mondiale herstel van het vliegverkeer heeft geresulteerd in een totale bedrijfsopbrengst van 235 miljoen euro. Er was sprake van een stijging van het verkeersvolume maar ook een stijging van de tarieven ten opzichte van voorgaand jaar.

2022

Begroting

Verschil

2021

Verschil

Heffingen en-route

142.709

143.072

-363

74.801

67.908

Heffingen terminal

66.827

61.488

5.339

45.456

21.371

Heffingen NSAA

2.697

2.219

478

2.291

406

Overige opbrengsten

22.742

22.543

199

23.736

994

Bedrijfsopbrengsten

234.975

229.322

5.653

146.284

88.961

Bedrijfsopbrengsten 2022, ten opzichte van begroting en resultaat 2021. Bedragen in € 1.000.