InnovationLabs (iLabs)

In 2021 realiseerden we bij LVNL een nieuwe ontwikkelfaciliteit, voortkomend uit de samenwerking tussen KDC en de TU Delft: InnovationLabs (iLabs). In 2021 en 2022 hebben in totaal acht TU-stagiairs werkzaamheden verricht in iLabs, om de faciliteiten te ontwikkelen en onderhouden. Vooral master track studenten gebruiken de faciliteiten om nieuwe innovaties op te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. LVNL nam op 6 juli 2022 de iLabs-faciliteit officieel in gebruik op Schiphol Oost. De iLabs-faciliteiten hebben in 2022 het programma Luchtruimherziening als nieuwe gebruiker gekregen. Zo zijn met luchtverkeersleiders verschillende ontwerpvarianten geëvalueerd in de iLabs-omgeving. Vanuit het programma is gesteld dat de faciliteiten het ontwerpproces aanzienlijk versnellen en efficiënter maken.