20. Leningen en overige financieringsverplichtingen

De leningen en overige financieringsverplichtingen zijn als volgt gespecificeerd:

2022

2021

(bedragen in € 1.000)

Kortlopend

Langlopend

Totaal

Kortlopend

Langlopend

Totaal

Leningen banken

18.032

228.906

246.938

13.715

179.405

193.120

Het verloop van de leningen is in 2022 als volgt:

(bedragen in € 1.000)

2022

Saldo per 1 januari 2022

193.120

Aflossing leningen

-17.182

Aangetrokken nieuwe lening

71.000

Saldo per 31 December 2022

246.938

De samenstelling van de leningen per 31 december is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

2022

2021

Leningdeel

Aflossing in

Rente

Valuta

Boekwaarde

Boekwaarde

BNG

2021

4,60%

EUR

-

-

BNG

2022

4,60%

EUR

-

650

-

650

Min. van Financiën

2028

2,89%

EUR

10.176

11.872

Min. van Financiën

2021

1,13%

EUR

-

-

Min. van Financiën

2039

2,28%

EUR

1.882

1.994

Min. van Financiën

2041

0,64%

EUR

22.304

23.478

Min. van Financiën

2029

0,00%

EUR

2.660

3.040

Min. van Financiën

2049

0,21%

EUR

30.780

31.920

Min. van Financiën

2032

0,00%

EUR

5.938

6.563

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

3.150

3.570

Min. van Financiën

2035

0,00%

EUR

4.833

5.220

Min. van Financiën

2027

0,00%

EUR

1.857

2.229

Min. van Financiën

2042

0,00%

EUR

37.455

39.327

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

6.720

7.560

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

8.670

9.690

Min. van Financiën

2041

0,00%

EUR

7.123

7.507

Min. van Financiën

2031

0,00%

EUR

13.500

15.000

Min. van Financiën

2051

0,19%

EUR

4.157

4.300

Min. van Financiën

2036

0,05%

EUR

5.600

6.000

Min. van Financiën

2036

0,05%

EUR

4.480

4.800

Min. van Financiën

2051

0,19%

EUR

8.120

8.400

Min. van Financiën

2028

0,09%

EUR

4.714

-

Min. van Financiën

2038

0,32%

EUR

5.271

-

Min. van Financiën

2043

0,34%

EUR

24.055

-

Min. van Financiën

2036

2,00%

EUR

12.413

-

Min. van Financiën

2042

2,09%

EUR

6.080

-

Min. van Financiën

2032

2,04%

EUR

15.000

-

246.938

192.470

Totaal

246.938

193.120

De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de boekwaarde, aangezien er bij het aangaan van de leningen geen transactiekosten zijn betaald. Alle leningen hebben vaste rente-afspraken voor de hele looptijd.  De rentepercentages zijn in bovenstaand overzicht opgenomen.

Op 31 december 2022 bedraagt het kortlopende deel van de leningen 18,0 miljoen euro (31 december 2021: 13,7 miljoen euro). Dit deel is opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.

LVNL mag volgens de Comptabiliteitswet 2016 zowel bij het ministerie van Financiën als bij commerciële instellingen leningen afsluiten.

In het kader van bovenstaande leningsfaciliteiten is tot zekerheid bepaald dat LVNL geen van haar tegenwoordige of toekomstige registergoederen, vorderingen, activa of delen daarvan ten behoeve van anderen met een recht van hypotheek zal belasten, verpanden of anderszins met beperkende rechten bezwaren, zonder voorafgaande toestemming van de leningverstrekkers.

In 2022 zijn zes nieuwe leningen aangetrokken bij het ministerie van Financiën. Voor 2023 wordt naar verwachting een totaalbedrag van 52,3 miljoen euro aanvullend geleend bij het ministerie van Financiën. Dit wordt aangewend om de investeringen in het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem te financieren.