Kwaliteitszorg

Hercertificeringsaudit

In 2022 heeft LVNL met goed gevolg de ISO 9001 hercertificering audits door Det Norske Veritas (DNV) doorlopen en zo het ISO 9001-certificaat verlengd. DNV heeft, naast enkele bevindingen, vooral complimenten uitgesproken voor de resultaten van LVNL. In enkele gevallen spreekt DNV zelfs van best practices ten opzichte van andere organisaties.

Interne audits

In 2022 investeerden we in een verdere professionalisering van het interne auditteam, het -proces, de -rapporten en -rapportages. We haalden onze ambitieus gestelde interne auditplanning met meer audits dan de afgelopen jaren. Alle twaalf geplande interne audits zijn uitgevoerd. In de auditplanning is in 2022 een grotere focus op compliance-audits doorgevoerd. In het verslagjaar werden uit in- en externe audits 29 bevindingen uitgezet en veertien bevindingen afgesloten. Vanuit het Safety Management System (SMS) werden acht safety-aanbevelingen uitgezet en tien safety-aanbevelingen afgesloten.

We voerden in 2022 voor het eerst een gezamenlijke interne audit uit op het Integral Safety Management System (ISMS) van Schiphol. Deelnemers aan het ISMS voeren deze audits jaarlijks uit.

Externe audits

In 2022 zijn negen externe audits uitgevoerd. Eén externe audit wordt afgerond in 2023.