Centralised base

LVNL ontwikkelt het zogenoemde ‘remote tower’ concept. Dit betreft een centrale locatie op Schiphol Oost van waaruit we torenverkeersleiding geven met behulp van digital remote tower technologie. Dit zijn camerabeelden met zicht op het luchthaventerrein en het nabije luchtruim. Hoewel het programma al enige mijlpalen heeft gehaald, heeft de herijking van het projectportfolio effect gehad op de ontwikkeling van remote tower. Door de gevolgen van COVID-19, het ontbreken van (interne) resources en de benodigde vergunningen is het programma in het verslagjaar verder getemporiseerd. Hierbij zijn activiteiten die nog door konden lopen wel voortgezet. Gezien de overige uitdagingen die rond de Mainport Schiphol spelen, laat de eerste remote tower zeker nog enkele jaren op zich wachten.