Veiligheidsstudies

Volgens Europese regelgeving moet voor elke verandering aan het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsbeoordeling of -studie worden uitgevoerd.

De belangrijkste beoordelingen en studies in het verslagjaar:

  • Een veiligheidsanalyse voor de vertoning van elektronische vluchtvoortgangsstrippen voor gesleepte vliegtuigen op Schiphol.

  • Een zeer belangrijke update van de zogenoemde ‘Unit Safety Case’ is afgerond. Deze safety case richt zich op alle veiligheidskritische operaties in de nabijheid van Schiphol in relatie tot de door de overheid gestelde beleidsregels veiligheidsnormen ATC.

  • Een veiligheidsanalyse ‘vectoren vlak bij een grens met ongecontroleerd luchtruim’ werd uitgevoerd specifiek voor de situatie bij het luchtruim bij Maastricht.

  • De veiligheidsanalyse van de beoogde aanpassing in de operatie van convergerende start- en landingsbanen bij goed zicht en daglicht op Schiphol is in 2022 opgeleverd. De aanpassing aan de operatie is medio 2022 ingevoerd, waarbij de Schipholverkeersleiders zijn getraind.

  • Een uitgebreide veiligheidsanalyse voor het herclassificeren van de zogturbulentie-categorieën van vliegtuigen en het separeren van vliegtuigen in de eindnadering voor de landingsbaan op basis van tijd in plaats van afstand. Dit deden we in samenwerking met de leverancier van het in te voeren RECAT-TBS-systeem.