Consultatie

Het oorspronkelijke performanceplan voor de derde referentieperiode (2020-2024) werd kort voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2019 ingeleverd. In 2022 hebben de FABEC-landen, naar aanleiding van de impact van de COVID-19-pandemie, besloten ieder individueel een aangepast performanceplan voor de derde referentieperiode (RP3) in te dienen bij de Europese Commissie. In dit proces vond op 8 juli 2022 de Nederlandse stakeholder-consultatiemeeting plaats onder het voorzitterschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze consultatie is onder andere gesproken over de RP3 cost efficiency target, unit rates 2023, cost risksharing en de periode van de verrekening van de COVID-19-verliezen. Het Nederlandse RP3 performanceplan is op 14 december 2022 goedgekeurd.

North Sea Area Amsterdam (NSAA) luchtruimgebruikers zijn op 20 oktober 2022 geconsulteerd over het NSAA-tarief voor 2023. Er zijn geen bijzonderheden uit deze consultatie gekomen. De deelnemers hebben ingestemd met het NSAA-tariefvoorstel voor 2023.