Circulair

Ook circulair is een belangrijk duurzaam thema voor LVNL. Hiermee wil LVNL de impact van (nieuw) materiaalgebruik reduceren en waardevernietiging van grondstoffen voorkomen. Voor het thema circulair zijn onderstaande doelen opgesteld:

  • R-Ladder: met onze inkopen passen we de R-Ladder toe om grondstofgebruik te verminderen. De R-ladder is een instrument om de mate van waardebehoud te definiëren. Hoe hoger op de ladder, hoe circulairder. De R staat van hoog naar laag voor: refuse, rethink & redesign, reduce, reuse, repair, refurbish, repurpose en recycle.

  • Hergebruik tenzij: we passen altijd hergebruik van grondstoffen en materialen toe, tenzij dit niet mogelijk is.

  • Levensduurverlenging: we passen waar mogelijk circulaire businessmodellen toe en geven producten een volgend leven (ook buiten LVNL) om de levensduur te optimaliseren.

  • Grondstofgebruik: met deze maatregelen reduceren we ons restafval met 50 procent ten opzichte van 2022.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn diverse initiatieven genomen:

Afvalverwerking en verpakkingsmateriaal

Met de huidige partners van LVNL zijn plannen gemaakt voor duurzamere afvalverwerking en het scheiden van reststromen. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor een koffieaanbesteding waarin koffiedrab wordt ingezameld en hergebruikt, en een pilot met herbruikbare koffiebekers. De aankomende aanbestedingen voor kantoorartikelen en verpakkingsmateriaal richt zich op duurzamere verpakkingen en de reductie van wegwerpproducten.

Circulaire kantoorinrichting

In 2019 werd verdieping C3 in ons hoofdgebouw op Schiphol Oost verbouwd. Daarbij is gekozen voor duurzame, circulaire meubels en aandacht besteed aan elementen die een prettige werkomgeving creëren, waaronder groen en verschillende werkzones. Deze inrichtingselementen, zoals de belcellen en bijbehorende krukken die zijn gemaakt van oude bureaus van LVNL, komen op steeds meer plekken in de organisatie terug.

Hergebruik en reductie van materiaal

LVNL wil zorgvuldig omgaan met materiaalgebruik. Daarom maken we keuzes op basis van de hiërarchie van de R-ladder en dagen we onze leveranciers uit om geen onnodig verpakkingsmateriaal toe te passen. Zo is de nieuwe ledverlichting in een herbruikbare container geleverd zonder verpakkingsmateriaal. Voor de vervanging van oude remote units zijn de kastjes waarin de apparatuur is geplaatst hergebruikt en geschikt gemaakt voor de nieuwe apparatuur. Zo zet LVNL in op levensduurverlenging en het reduceren van het gebruik van nieuwe grondstoffen.