Duurzame mobiliteit

LVNL werkt aan het verduurzamen en elektrificeren van het wagenpark. Daarvoor vond in 2022 een aanbesteding plaats met een focus op duurzaamheid. Alle personenauto’s in het wagenpark zijn eind 2024 elektrisch of hybride. Om het makkelijker te maken om voor duurzaam vervoer te kiezen voor woon-werkverkeer of zakelijk reizen, is gewerkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de cao-onderhandelingen.