Op weg naar 2035: corporate visie en strategie 

De luchtvaartsector is sterk in ontwikkeling. In Europa worden nieuwe normen gesteld voor een duurzamere luchtvaart en luchtruimen worden meer op elkaar aangesloten met het oog op een Single European Sky. Binnen Nederland werken we aan het optimaliseren van de indeling van het luchtruim in het programma Luchtruimherziening. Nieuwe luchtruimgebruikers doen hun intrede. Zo nemen de toepassingen voor (commerciële) onbemande luchtvaart toe. Omwonenden worden mondiger in het debat over de hinder die ze van de luchtvaart ervaren. Ook zijn partijen in de luchtvaart het commitment aangegaan om binnen een aantal jaar de uitstoot en het geluid fors terug te dringen. En dit alles in de nasleep van de COVID-19-pandemie. 

Nieuwe uitdagingen in de luchtvaartsector en samenleving vragen om een vernieuwing van onze corporate visie en strategie. We bouwen hiermee verder op de sterke basis die ons een van de beste luchtverkeersleidingsorganisaties in de wereld maakt. Onze primaire focus blijft het waarborgen van een veilige operatie. Afgelopen jaren hebben we al veel gerealiseerd en waarde gecreëerd voor Nederland, klanten en partners. Zo hebben we de toren op Schiphol verbouwd, het duurzame opleidingsgebouw Polaris laten bouwen en Electronic Flight Strips geïmplementeerd. Ook hebben we performanceverbeteringen bij slecht weer doorgevoerd en hinderbeperkende maatregelen voor de omgeving gerealiseerd. De kern van onze strategie is om onze maatschappelijke rol nog sterker in te vullen en stap voor stap onze innovatiekracht te versterken. Hiermee kan LVNL waarde blijven creëren voor Nederland, klanten en partners, nu en in de toekomst.  

Corporate Visie & Strategie 2022-2035: samen luchtvaart mogelijk maken 

De corporate visie en strategie zorgt dat we nu en ook in de nabije toekomst gerichte keuzes maken in wat we blijven doen, anders gaan doen of mogelijk niet meer gaan doen. Daarin houden we koers met de blik gericht op het jaar 2035. We blijven investeren in onze operatie en medewerkers. We innoveren om een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse luchtvaart en focussen op hinderbeperking en verduurzaming van onze operatie en bedrijfsprocessen om zo de maatschappij steviger in ons DNA te verankeren. De komende drie jaar worstelen we echter ook nog met de impact van COVID-19 en beperkte beschikbaarheid van verkeersleiders waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Niet alles kan en veiligheid staat bovenaan. Dit zal dus ook op politiek vlak tot harde keuzes moeten leiden. We verwachten consequenties zoals projectvertraging, waarbij de impact op de uitvoering niet meer uit te sluiten is.

Topprojecten afronden  

We zijn een onmisbare partner in de luchtvaartsector. Om toekomstige veranderingen mogelijk te maken, blijven we investeren in onze mensen en het implementeren van de nieuwste ATM-technologieën. Het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS, de integratie van de militaire verkeersleiding in de LVNL-operatie en organisatie, én het opleiden van luchtverkeersleiders zijn onze topprojecten. Veranderingen in onze dienstverlening zijn alleen mogelijk met de expertise en inzet van verkeersleiders. Daarmee borgen we de continuïteit van onze operatie. 

Een modern luchtverkeersleidingssysteem is nodig om op veilige wijze invulling te geven aan de wensen van onze omgeving en klanten om bijvoorbeeld routes en afhandelingsconcepten te veranderen. Ook versterken we hiermee onze innovatiekracht om stap voor stap verbeteringen door te kunnen voeren. iCAS is een voorwaarde om de interoperabiliteit tussen luchtverkeersdienstverleners mogelijk te maken en het Europese luchtruim efficiënter en duurzamer te gebruiken.  

We gebruiken onze unieke kennis en bouwen voort op onze expertise voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Door de aanstaande integratie van de militaire verkeersleiding worden we dienstverlener in het hele luchtruim tot flight level 245. Dat verbetert onze dienstverlening, biedt schaalvoordelen en versterkt onze strategische positie. Met het realiseren van onze topprojecten versterken we tegelijk onze sterke basis en bouwen we gericht verder aan een veilige en kwalitatief hoogstaande dienstverlening.  

Expertise inzetten voor de maatschappij  

We zetten verdere stappen om de impact van luchtvaart op de omgeving terug te brengen en een veilige kwalitatieve en duurzame dienstverlening te leveren aan klanten. We focussen op de maatschappij en verankeren deze in ons DNA zodat we draagvlak houden voor het werk dat we doen. Dit doen we door onze expertise van het Nederlandse luchtruim in te zetten, onze inzichten te delen en duurzame en minder hinder routes en procedures te ontwerpen.  

Innovatiekracht versterken  

Om onze relevantie te behouden en waarde te kunnen blijven toevoegen, werken we aan het vergroten van ons innovatie- en realisatievermogen. Als een partner voor innovatie ontwikkelt LVNL een innovatie-ecosysteem door bestaande partnerschappen en samenwerkingsverbanden uit te breiden. De oprichting van iLabs is daar een goed voorbeeld van. Door het initiatief te nemen om in het ATM-landschap innovaties door te voeren ontstaat een win-winsituatie. LVNL levert hiermee waarde voor de maatschappij en onze innovatiepartners. We creëren ook waarde voor onszelf. Door de samenwerkingsverbanden kunnen wij onze performance continu verbeteren, door nieuwe, kostenefficiënte oplossingen vroeg te implementeren. We dagen partners uit om samen nieuwe technologieën te ontwikkelen, te testen en in te voeren in de unieke context van het Nederlandse luchtruim en Schiphol. Dat doen we stapsgewijs, nadat onze topprojecten zijn afgerond. Daarmee maken we ons klaar voor de toekomst en verstevigen we de positie van LVNL en de Mainport Schiphol.