Herijking toprisico’s

In het derde kwartaal van 2022 heeft de Governance, Risk and Compliance (GRC) board de status van de toprisico’s geëvalueerd. Er zijn enkele nieuwe toprisico’s toegevoegd en een aantal vervallen. Bij het opbrengen van nieuwe toprisico’s is bewust gekozen voor een brede scope van risicocategorieën om zo een betere dekking van de toprisico’s voor de organisatie te verkrijgen. Daarbij zijn de toprisico’s gekoppeld aan doelen uit de Corporate Visie en Strategie (CV&S) van LVNL. In het vierde kwartaal heeft het BMT onderstaande lijst toprisico’s vastgesteld. In 2023 worden deze risico’s nader uitgewerkt en zal LVNL op deze toprisico’s sturen.

Risicotype

Link met CV&S

Toprisico

Toelichting

Operationeel

Altijd veilig, duurzaam en kostenbewust

ATC-gerelateerd serious/major incident of botsing in de lucht of de grond

Nieuw – Opgenomen als overkoepelend safetyrisico. Dit risico wordt continu gemonitord en daar waar nodig gemanaged via het reguliere Safety Management proces. 

Operationeel

Altijd veilig, duurzaam en kostenbewust

Cybersecuritydreiging

Bestaand toprisico

Operationeel

Altijd veilig, duurzaam en kostenbewust

Airspace infringements

Bestaand toprisico

Management Control

Versterken rol in de keten

Onuitvoerbaarheid beleid en opgelegde nieuwe taken voor LVNL (als toets op uitvoering ontbreekt)

Nieuw toprisico

Management control

Altijd veilig, duurzaam en kostenbewust

Toename impact effecten prestatiesturing op financiële middelen

Nieuw toprisico

Management control

Lerende organisatie

Onvoldoende vakbekwame verkeersleiders

Bestaand toprisico

Management control

Versterken rol in de keten

LVNL onvoldoende gereed voor nieuwe wettelijke 1ATM taak

Nieuw toprisico

Management control

Prestaties verbeteren

Vertraging volledige inzetbaarheid nieuw ATM-systeem (iCAS)

Nieuw toprisico

Strategie

Naar een lerende organisatie

Tekort (verkeersleiders) personeel in relatie tot afname positionering LVNL op arbeidsmarkt

Nieuw toprisico

Strategie

Altijd veilig, duurzaam en kostenbewust

Reputatieschade als gevolg van het niet waarmaken activiteiten projectportfolio

Bestaand toprisico

Strategie

Versterken rol in de keten

Geen efficiënte en veilige integratie van onbemande luchtvaart, omdat LVNL onvoldoende regie neemt in UTM-ontwikkeling

Nieuw toprisico

Toprisico's 2023