Interview: Iedereen aan boord

Minimale uitstoot en geluidsoverlast, maximale efficiëntie: dat is het streven in het werk van capacity management expert Max en zijn collega’s. “Er zijn zoveel belangen die meespelen. Alles draait om balans.”

Max Heilig

Thema: Environment

Functie: Capacity Management Expert

Afdeling: Performance & Development

Wat: Houdt zich bezig met alles wat in de nabijheid van de luchthaven gebeurt, en hoe dat past binnen de wet- en regelgeving. Het doel is om steeds te bekijken hoe rekening kan worden gehouden met de negatieve effecten van luchtvaart voor de omgeving.

"We zoeken steeds weer de gulden middenweg"

Hoeveel geluid produceren vliegtuigen op de routes van en naar luchthavens in Nederland en hoeveel last hebben mensen ervan? Welke afstand heeft een vliegtuig afgelegd, en op welke route, hoogte en met welke snelheid vliegt het? Evenwicht, dat is waar het om draait bij Capacity Management Expert Max. “Omvliegen over minder dichtbevolkte gebieden kan voor de omgeving gunstig zijn, maar heeft op het klimaat juist een negatief effect. We zijn voortdurend op zoek naar de gulden middenweg.”

Meer rust in de nacht

Veel praten dus, was ook afgelopen jaar het devies. En luísteren. Naar het perspectief van omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. En ook afgelopen jaar zijn er stappen gezet. “Een heel concreet voorbeeld is de ontwikkeling van een vaste bochtstraal in de nachtnadering naar de Polderbaan. Die gaat nu om een woonkern heen, waardoor de overlast is verminderd – met minimale extra CO2-uitstoot. Zo’n project, waarbij ook de omgeving uitvoerig betrokken is geweest, daar kan ik met trots naar kijken.”

"Echt luisteren helpt"

Nog zo’n goede ontwikkeling waar Max over mee mocht denken: de mogelijkheid om de operatie af te stemmen op de lokale zichtcondities op Schiphol. “Bij mist kunnen we nu een iets hogere capaciteit draaien op Schiphol Centrum als er dichte mist is bij de Polderbaan en de zichtcondities bij de andere banen beter zijn. Daardoor zijn er minder verstoringen in de dienstregeling van de luchtvaartmaatschappijen en hebben passagiers minder last van vertraging van vluchten wanneer het mistig is.”

Meer bewustzijn creëren

Een belangrijk aandachtspunt voor 2023 is het kabinetsbesluit om terug te gaan naar de wetgeving waarin handhavingspunten voor geluid rond Schiphol leidend zijn. Daarin werd op een aantal punten rondom de luchthaven gecheckt of de geluidsbelasting niet boven een bepaald berekend gewogen jaargemiddelde decibel uitkwam. “De bedoeling is dit stelsel te combineren met zoveel mogelijk inzetten van de meest geluidpreferente start- en landingsbanen. Wij hebben hiervoor begin 2023 een uitvoeringstoets gedaan waarin de impact voor onze operatie wordt beschreven. Als we teruggaan naar dat systeem dan is het zaak om samen met het ministerie tot een werkbare situatie te komen. Een veilig, efficiënt, omgevingsbewust systeem.”

Glijdaling

Welke kansen ziet Max, die ook duurzaamheidsambassadeur is bij LVNL, voor de verdere toekomst? “Ik denk dat we het routegebruik nog verder kunnen optimaliseren. Het samengaan met de militaire luchtverkeersleiding helpt daarbij – mogelijk kunnen er vaker delen van het luchtruim gebruikt worden die nu op bepaalde momenten gesloten zijn voor burgerverkeer. Ook verwacht ik dat het gebruik van glijdaling, of ‘continuous descent approach’, in de toekomst steeds vaker ingezet kan worden. Vliegtuigen komen dan met een lager motorvermogen binnenglijden richting de landingsbaan, net als een auto die uitrolt voor het stoplicht. Dat levert een combinatie op van minder geluid en minder brandstofverbruik: win-win. Ten slotte moeten we ook klaar gaan zijn voor het elektrisch vliegen. Wat gaat dat voor LVNL betekenen? Welke wet- en regelgeving komt eraan? En hoe kunnen wij dat faciliteren?”

Wat is je kracht?

“Luisteren. Ik spreek zoveel verschillende personen, met zoveel verschillende belangen en emoties. Ik vind het waardevol om af en toe even buiten de eigen bubbel te stappen. Als mensen zich echt gehoord voelen, leidt dat tot wederzijds begrip. Dat is voor mij de basis van een goed gesprek.”