Managementteam LVNL

Voor uitvoering van de verantwoordelijkheid van het bestuur – zoals hiervoor beschreven – en de aansturing van de dagelijkse bedrijfsvoering, voert het bestuur periodiek overleg met het managementteam (MT). In dit overleg wisselt het bestuur organisatiebrede informatie uit voor besluitvorming. Ook wordt het MT geraadpleegd over, door, of namens het bestuur te nemen besluiten.

Leden van het managementteam op 31 december 2022

Jurgen van Avermaete

General Manager Training Organisation

Marcel Bakker

General Manager Systems & Infrastructure

José Daenen

Director Operations

Maartje van der Helm

Head of Strategy & Capacity Management

Malou van der Pal

General Manager Regional Unit

Peter van der Werf

General Manager Procedures ad interim

Olivia Winkelman

Manager Human Resources