Recategorisatie EU-Time Based Separation (RECAT-TBS)

Het project RECAT-TBS bereidt in 2022 ingebruikname voor van het Intelligent Approach System dat is aangeschaft bij de Engelse luchtverkeersdienstverlener NATS. Het verslagjaar stond in het teken van de technische ingebruikname en de voorbereidingen op operationele ingebruikname, inclusief training van luchtverkeersleiders. Op 26 januari 2023 is RECAT-TBS operationeel in gebruik genomen.  

De integratie van RECAT-TBS in ons Air Traffic Management (ATM)-systeem helpt ons om onder alle omstandigheden de tactische uurcapaciteit en operationele veerkracht te verbeteren op Amsterdam Airport Schiphol. Het leidt ook tot het zoveel mogelijk inzetten van de geluidspreferente baan, waardoor de inzet van de minder preferente landingsbaan bij harde wind minder vaak of korter nodig is en een veiligheidseffect omdat de verkeersleider meer zicht heeft op de precieze afstand van een vliegtuig ten opzichte van de voorganger.