Veiligheidsstudies

Volgens de Europese regelgeving moet voor elke verandering aan het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsbeoordeling of -studie worden uitgevoerd.

De belangrijkste beoordelingen en studies in het verslagjaar:

  • Veiligheidsanalyse van de ground control operatie op Schiphol met inbegrip van geplande wijzigingen tot 2030.

  • VEM-effectrapportage voor de vertoning van Electronic Flight Strips voor gesleepte vliegtuigen op Schiphol.

  • Update van de zogenoemde Unit Safety Case in gang gezet en grotendeels afgerond. Deze safety case richt zich op mogelijk veiligheidskritische operaties in de nabijheid van Schiphol in relatie tot de beleidsregels veiligheidsnormen ATC.

  • Een veiligheidsanalyse van de beoogde aanpassing in de operatie van convergerende start- en landingsbanen in goed zicht en daglicht op Schiphol.